NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

Gemist

  • Fragment

    Vroege Vogels - Nieuw moeras maken in Botshol

    Op een aantal stukken wordt er in de polder stukken grond omgevormd naar natuurgebied. Tien jaar geleden is er in de noordoostkant van polder Groot Mijdrecht een gebied omgevormd naar moerasgebied. Het gebied, genaamd Waverhoek, is omrand met een kade van klei zodat het waterpeil hoger kan liggen dan in het omringende gebied. Door het waterpeil wat te verhogen is er een laagveenmoeras gecreëerd.