NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

Gemist

  • Fragment

    Vroege Vogels - Vissen in de Biesbosch

    Voor de bouw van de Deltawerken in 1970 was er in de Biesbosch een getijdenverschil van twee meter. Ook verdwenen vele zandplaten waar kluten en sterns broedden. En het wemelde in het Haringvliet - de naam zegt genoeg - van de jonge Atlantische haring. Geboren op zee trokken de jonge haringlarfjes naar de Haringvlietdelta, waar het zoete water van de riviermonding en het zoute water van de Noordzee elkaar ontmoetten. In dit zogenaamde estuarium groeiden ze op. Eenmaal volwassen gingen ze weer richting zee om te paaien. Deze migratieroute verdween met de Deltawerken. En daarmee verdwenen ook trekvissen als stekelbaars, spiering, elft, fint , zalm en steur.
    Sinds 2018 staat de Haringvlietdam op een kier. Deze kier gaat ervoor zorgen, is de hoop, dat er weer een overgang komt van zout naar zoet, zodat de trekvissen kunnen paaien. Een echte terugkeer van die getijden van twee meter verwachten ze niet. Op deze manier zou de vismigratie weer op gang kunnen komen. Dat is nog afwachten. Er wordt wel flink gemonitord, zodat zoetwatergebruikers, zoals landbouwers en drinkwaterproducenten geen last krijgen van brak water.