NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • 15 miljoen voor Holwerd aan Zee

  holwerd aan zee
  Holwerd aan Zee in vogelvlucht (Bron: Buro Harro)

  Het Friese dorp Holwerd, dat nu een eind van de Waddenzeekust af ligt, komt weer aan zee te liggen. Niet door zeespiegelstijging, maar door de uitvoering van een uniek plan voor de natuur: “Holwerd aan Zee”. En de uitvoering is weer een stapje dichterbij gekomen door het Droomfonds van de Postcodeloterij, dat hier 15 miljoen euro insteekt. Goed voor het herstel van de natuur, maar ook voor het herstel van de economie, want de verwachting is dat die nieuwe natuur veel toeristen en recreanten zal gaan aantrekken.

  Het landbouwgebied tussen de dijk en Holwerd wordt door het aanbrengen van een sluis en een doorlaat in de Waddendijk, een getijdemeer. Een gebied waar het zoute water weer naar binnen kan stromen. Vogelbescherming Nederland verwacht dat er kluten, visdieven, bontbekplevieren, noordse sterns en scholeksters, gaan broeden, vermoedelijk zo’n 10% van wat er totaal in de Waddenzee broedt. Ook voor de vissen gaat “Holwerd aan Zee” goed uitpakken: zalmforel, paling, en stekelbaars zullen er gretig gebruik van maken. Lepelaars komen weer op die stekelbaarzen af. 

  Holwerd aan zee

  Holwerd is een voormalige kustplaats maar ligt nu, van zee afgedreven, tussen de akkers, tussen de zware zeeklei met aardappelen en een dijk eromheen. In het verleden lag Holwerd echt aan zee, zoals dat hoorde. Door de bedijking zijn kwelders zijn steeds meer door landbouw in productie genomen. Het mooie van dit plan is dat het breed gedragen wordt door de inwoners van Holwerd. Het is nu een verpauperd dorp, waar 450.000 toeristen snel voorbij rijden op weg naar de veerboot naar Ameland. Door dit natuurproject krijgt het dorp weer een economische impuls, is de verwachting.

  Opening in de dijk

  Holwerd kan een schakel tussen het Friese Boezemsysteem en de Waddenzee vormen. De verbinding ligt er nog bijna helemaal. De Holwerterfaert is een aftakking van de Dokkummer Ee, die nu doodloopt op Holwerd. Plan is de vaart en Waddenzee met elkaar te verbinden door de Holwerter Faert door te trekken tot in de Waddenzee. Dus er komt opening in de dijk met een sluis waar boten doorheen kunnen en een groot gat waar het water in en uit kan. Achter de dijk komt dat getijdegebied. Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland verwacht dat het project in 2022 klaar kan zijn, mits nog andere partijen geld leggen bij het project, dat in totaal ruim 60 miljoen euro gaat kosten.

  Lees meer over het project 'Holwerd aan zee'

  Geplaatst in: Fragment Radio

Media

Meer in Fragment Radio