NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Dwergsterns broeden op de Noordsvaarder

  dwergstern_03.jpg

  Vogelwachters van Staatsbosbeheer hebben op de Noordsvaarder in totaal 12 nesten van de zeldzame dwergstern gevonden. Het is voor het eerst in jaren dat deze soort broedt op dit deel van het eiland. Extra beschermingsmaatregelen, tot stand gekomen via de participatiecampagne ‘Echt Terschelling’ hebben gezorgd voor meer rust voor deze vogels.

  Meer rust voor broedende vogels
  De uitgestrekte Noordsvaarder, de westpunt van Terschelling, is een erg geschikt broedgebied voor strandvogels als de dwergstern, scholekster en bontbekplevier. Verstoring door recreanten zorgde er de afgelopen jaren echter steeds voor dat de dwergsterns voortijdig vertrokken. Extra beschermingsmaatregelen in de vorm van een duidelijke markering van het broedgebied met informatieborden zorgen er dit jaar voor dat mensen om het gebied heen lopen. De vogels krijgen meer rust, met 4 broedpaartjes tot gevolg. Tegelijk is ook op een andere plek een kleine kolonie van 8 nesten gevonden, ook deze is gemarkeerd met informatieborden.

  Bescherming door burgerparticipatie
  Deze beschermingsmaatregelen zijn tot stand gekomen door inspraak van 350 eilanders en eilandgasten. Via het participatieplatform ‘Echt Terschelling’ is in april een enquête gehouden over de bescherming van de strandvogels. 60% van de deelnemers gaf hierin aan dat bescherming van het broedgebied het beste met duidelijke informatieborden gedaan kon worden.

  Echt Terschelling
  Via ‘Echt Terschelling’ verstuurt Staatsbosbeheer maandelijks enquêtes over zaken die spelen in de natuur van het eiland. Iedereen kan meedoen door zich aan te melden via www.echtterschelling.nl. Intussen bestaat het panel uit 650 deelnemers. Staatsbosbeheer is initiatiefnemer van dit platform, andere partijen kunnen aanhaken.

  Bron: Staatsbosbeheer

  Geplaatst in: Nieuws