NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Einde verhaal voor de muskusrat?

  Muskusrat
  Fotograaf melenboer

  Het is de vrees van de boeren en van de waterschappen. De muskusrat zorgt met zijn gegraaf voor schade aan waterkeringen en oevers. En dat moet maar eens afgelopen zijn vindt de Unie van Waterschappen. In maart bepaalt de Unie hoe de overlast van de muskusrat de komende jaren zal worden aangepakt. Een voorstel, dat op tafel ligt, is om het dier volledig uit Nederland te laten verdwijnen. De grote vraag is of dat ooit gaat lukken. Tegelijkertijd zijn organisaties als Bont voor Dieren en de Dierenbescherming het oneens met deze bestrijding. Volgens hen zijn de methodes om de muskusrat te vangen en te doden niet diervriendelijk en zou er beter gestudeerd moeten worden op preventieve maatregelen om overlast tegen te gaan. In Vroege Vogels een gesprek met een voor- en tegenstander van de muskusrattenbestrijding.

  Volgens de laatste cijfers van de Unie van Waterschappen zijn er in 2018, 53.511 muskusratten gevangen in heel Nederland. Dat is 14% minder dan in 2017. Ooit werden er zelfs meer dan 400.000 muskusratten op jaarbasis gevangen. Al jaren nemen de aantallen af. Volgens de Unie heeft dat alles te maken met de succesvolle jacht. Dagelijks gaan bijna vierhonderd mensen op pad om de dieren, die levend gevangen worden, te doden.

  De afgelopen jaren werd onderzocht wat de beste methode is om muskusratten te bestrijden en overlast tegen te gaan. In het onderzoek werden drie vormen van bestrijding uitgetest in verschillende gebieden in Nederland: jaarrondbestrijding, seizoensbestrijding en objectbescherming. Daaruit bleek duidelijk dat bestrijding het hele jaar rond het meest effectief is om de populatie klein te houden en uiteindelijk helemaal uit te roeien, aldus de Unie van Waterschappen.

  Vrijdag 15 februari komen voor- en tegenstanders van muskusrattenbestrijding bij elkaar tijdens een groot symposium.

  Geplaatst in: Fragment Radio

Media