NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • En verder: de hazelaar van Crapoel, natuurbranden

  Hazelaar
  Hazelaar en Pierre Grootten. Fotograaf Bert Maes

  De hazelaar van Crapoel

  De hazelaar van Crapoel is een wilde hazelaar, dat wil zeggen: een boom zoals die zich sinds de IJstijd vestigde in ons land. De meeste hazelaars van nu zijn gekweekt en gekruist en dat gebeurt al een paar duizend jaar zo. Deze wilde hazelaar werd bij toeval ontdekt door Pierre Grootten. De boom is niet alleen erg mooi, maar ook nog eens de grootste van Nederland.

  Vier miljoen voor natuurbrandenonderzoek

  In Europa komen op steeds grotere schaal natuurbranden voor, vaak ook met doden als gevolg. De verwachting is  dat we dit steeds vaker gaan meemaken, ook in noordelijke gebieden, door droogte en klimaatverandering. De Europese Unie heeft onlangs vier miljoen euro toegekend aan het project PyroLife. In dat project worden experts getraind in het omgaan met natuurbranden. Vooral uitwisseling van kennis met andere landen kan veel opleveren, volgens dr. Cathelijne Stoof van Wageningen Universiteit. Zij doet de coördinatie van het project. “In Portugal, waar nu enorme natuurbranden woeden, zit heel veel kennis over brand en vuur”, zegt ze. “Terwijl wij in Nederland nauwelijks kennis hebben van natuurbranden en weer heel veel weten watermanagement, overstromingen en de inrichting van landschap en natuur. Dat zou elkaar enorm kunnen versterken”, zegt Cathelijne Stoof, die zich op Twitter ‘Dr. FireLady’ noemt.

  Droogte in natuurgebied De Wieden

  Het is een zware tijd voor de natuur in Nederland door de aanhoudende droogte. Zelfs in gebieden waar er volop water is zoals in de Wieden in Overijssel is het te droog. Maar door de samenwerking tussen Natuurmonumenten en waterschap Drents Overijsselse Delta wordt er alles aan gedaan het waterpeil zo hoog mogelijk te houden opdat er zo min mogelijk van de unieke veennatuur verloren gaat.

  Steeds vaker natuurbranden, ook in Nederland

  Dodelijke natuurbranden in Zuid Europa en steeds meer natuur in brand in noordelijke gebieden. De afgelopen jaren is dit een steeds herkenbaarder beeld geworden in Europa. En dat is nog maar een glimp van wat de toekomst zal brengen. Daarom is het belangrijk dat landen samen gaan werken. In de uitzending vertelt Cathelijne Stoof van Wageningen Universiteit wat dit kan opleveren.

  Pact voor duurzaam IJsselmeer

  Het is weer eens wat anders: vissers en vogelbeschermers die de handen ineenslaan om samen te werken aan duurzaam beheer van de visstand. Dit voorjaar hebben de beroepsvissers, Vogelbescherming Nederland en Sportvisserij Nederland een pact gesloten om de visstand in het IJSselmeergebied te verbeteren. Het initiatief wordt met enthousiasme ontvangen door vogelonderzoeker Jan van der Winden. In de sternenkolonies van de Marker Wadden ziet hij als geen ander hoe de hele natuur op en neer gaat met de stand van de vissen in het IJsselmeer.

  Serie: stekers, bijters en prikkers

  In onze serie stekers en bijters laten we ons vanmorgen steken door mieren. Of is het bijten? Of allebei? Verslaggever Henny Radstaak is in het Noordhollands Duinreservaat op stap met mierendeskundige Peter Boer uit Bergen.

  Fenolijn

  Piepende jonge ransuilen, kuifeend kuikens, veel bloeiers en ondanks de droogte toch nog enkele meldingen van vlinders zijn te horen op ons antwoordapparaat van de natuur. Naast een spectaculaire insecten-reddingsactie en natuurlijk weer een bericht van de inmiddels beroemde Frater Willibrordus uit de Bilt. Luister zondag naar alle eerste- en laatstelingen op de Vroege Vogels fenolijn, op 035-6711338.

  Meer over het Feno-project bij De Natuurkalender.

  Geplaatst in: Fragment Radio

Media