NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Jaar van de wulp

  Wulp
  Jacques Gregoire

  Je zou het niet zeggen als je de honderdduizenden overwinterende wulpen ziet rond de Waddenzee, maar het gaat niet goed met deze vogel. Sinds 1985 is de wulp met bijna vijftig procent afgenomen. Om meer inzicht te krijgen in het hoe en waarom is 2019 uitgeroepen tot het Jaar van de wulp.

  Tegenwoordig broeden de meeste wulpen in vaak open, soms ook meer besloten graslanden op zandige of venige gronden in het oosten en zuiden van het land. Heide-, hoogveen- en duingebieden zijn vrijwel al hun wulpen kwijtgeraakt. Tot rond 1980 huisde de meerderheid juist in deze natuurgebieden. De verdwijning aldaar staat waarschijnlijk in verband met langdurig slechte broedresultaten door voedseltekort en predatie. De overstap naar agrarisch cultuurland, die overigens al vanaf begin twintigste eeuw plaatsvond, maakt Wulpen gevoelig voor intensivering van de landbouw.

  Wulpen tellen
  Binnen de meetnetten van SOVON voor broedvogels en watervogels worden wulpen volop geteld. Toch ontbreken er nog belangrijke data. Veel binnenlandse slaapplaatsen van wulpen worden momenteel niet geteld, terwijl daar belangrijke veranderingen plaatsvinden.

  Met de watervogeltellingen worden wulpen in waterrijke gebieden geteld, maar wat zijn de aantallen buiten het broedseizoen op het boerenland? Ganzen- en zwanentellers kunnen ons daarbij helpen!

  Lees meer over: slaapplaatsen tellen
  Petitie: Stop de jacht op de weidevogels in Frankrijk

   

  Bron: SOVON.nl

  Geplaatst in: Fragment Radio

Media