NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Licht op padden

  voor_website.png

  Is de paddentrek doorgaans een schemerige bedoening, in Amerongen wordt de weg beschenen door feestelijk rood, wit en groen licht. Bij welk licht voelen de padden zich het prettigst? Janine zoekt het uit.

  Net als alle dichtbevolkte gebieden in de rest van de wereld wordt Nederland ’s nachts steeds meer verlicht. Op maar weinig plaatsen is het nog echt donker – zo kun je bijna nergens ’s nachts de sterren nog goed zien.

  Tot nog toe is er echter weinig bekend over de gevolgen van nachtelijk licht op onze flora en fauna. Om die gevolgen van kunstlicht te onderzoeken, is in 2012 het project ‘LichtOpNatuur’ gestart. Op een aantal plekken in Nederland wordt natuur experimenteel verlicht, waarna heel precies wordt gekeken hoe planten- en diersoorten op het licht reageren.

  In Amerongen loopt een amfibieënproject waar in het voorjaar de grootste paddenpopulatie van Nederland handmatig wordt overgezet. In het topjaar 2011 gingen hier maar liefst 33.000 padden de weg over!

  Onderzoekers van Ravon en Wageningen Universiteit testen daar ’s avonds hoe verschillende kleuren licht (rood, groen en wit) het trekgedrag van padden beïnvloeden. Amfibieën zijn nachtactief en het zijn zichtjagers: ze willen wat zien. Je zou dus verwachten dat ze allemaal op licht afkomen. Kamsalamanders doen dat bijvoorbeeld ook.

  Uit eerdere experimenten op de paddenoversteek Amerongen bleek echter dat de padden juist een sterke voorkeur hebben voor het donker en voor het rode licht. Zoals veel dieren kunnen padden geen rood licht zien, en ze ervaren een rode lamp dus als donker.

  Daaruit kun je concluderen dat je bij paddentunnels dus geen felle lantaarns moet neerzetten, maar dat je het daar lekker duister of rood verlicht moet houden. Ook wegen waar padden oversteken zouden niet te fel verlicht moeten zijn.

  Geplaatst in: Fragment TV

Media