NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Natuur keert terug langs losbandige Maas

  Maas_03.jpg

  De natuur langs de Maas herstelt zich spectaculair. Dat is te danken aan het losbandige gedrag van de rivier. Zand en grind worden afgezet en oevers kalven af op plaatsen die tijdens hoogwater weer kunnen overstromen. Zeldzame planten en dieren keren daardoor terug. Dat staat in Maas in Beeld, succesfactoren voor een natuurlijke rivier, vandaag aangeboden aan burgemeesters en wethouders van 15 Maasgemeenten. De aanbieding van het syntheserapport vond plaats tijdens een boottocht over de Maas, onderdeel van het gelijknamige symposium Maas in Beeld.

  Ruim 200 bestuurders, natuurbeschermers, delfstofwinners, waterbeheerders en onderzoekers namen daar kennis van de belangrijkste factoren bij het herstel van de natuur langs de rivier. Behalve de losbandigheid pakt ook het achterlaten van zand- en grindbodems bij het afgraven positief uit voor natuurontwikkeling. De omzetting van landbouwgrond in natuur is eveneens goed voor terugkeer van tal van planten en dieren langs de Maas. Het natuurherstel is vrijwel geheel tot stand gekomen in voor mensen vrij toegankelijke gebieden.Inrichting bepalend De aanleiding voor het symposium in Roermond, de aansluitende vaartocht en de publicatie van het rapport was de afronding van langdurig onderzoek naar de resultaten van vijftien jaar natuurontwikkeling langs de Maas.

  Dat onderzoek heeft veel nieuwe kennis opgeleverd voor grote rivierprojecten die op stapel staan, zoals het Zandmaasproject, het Grensmaasproject en tal van andere inrichting- en delfstofwinprojecten. Voor die projecten is misschien wel de belangrijkste conclusie dat gemiste kansen in de inrichting, zoals de aanleg van kleibodems, verkeerde afwerkingniveaus of het weggraven van kwelstromen niet of nauwelijks meer te herstellen zijn. De inrichting van gebieden bepaalt tot in lengte van dagen welk landschap er zal ontstaan en welke planten en dieren kans maken. Tijdens de boottocht in de middag was er veel aandacht voor wat de winst aan natuur kan opleveren voor economie, recreatie en stedelijke ontwikkeling.

  BVron: www.maasinbeeld.nl

  Geplaatst in: Nieuws