NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Natuurinclusief boeren is succes in Vechtplassen

  landbouw-jeanet1.jpg
  Fotograaf: Jeanet1

  Een pilot om natuurinclusief te boeren van Natuurmonumenten, Wij.land en acht pachtboeren in Vechtplassen blijkt succesvol. Uit de resultaten blijkt dat het lukt om minder stikstof uit te stoten, de biodiversiteit te bevorderen en boeren te betrekken bij natuurbeheer. Sinds drie jaar werken de partners samen aan een oplossingen voor natuur-inclusies en toekomstgericht boeren.

  De pilot heeft als uitgaanspunt dat de natuur er beter van wordt en boeren er een goede boterham kunnen verdienen. Het project is onderdeel van een bredere samenwerking tussen Natuurmonumenten en het internationale Commonland, die voor nog eens drie jaar werd verlengd. Ook sluit het project ‘van pachter naar partner’ aan op het plan van minister Schouten voor kringlooplandbouw.

  Enthousiast

  De deelnemende boeren en Natuurmonumenten zelf moesten eerst een ‘mentale omslag’ maken in de samenwerking voordat er genoeg enthousiasme was. Vijf van de acht reguliere boeren raakten zo geïnspireerd dat ze de omslag wilden maken of hebben gemaakt naar meer biologische en meer natuur-inclusieve bedrijfsvoering. Ook zijn twee boeren gecertificeerd natuurboer geworden en omgeschakeld naar biologisch.

  Gezonde bodem

  Samen experimenteren de partners om de landbouwbodem gezond te houden door in plaats van kunstmest, bodembiologie te gebruiken. Inmiddels werken er 37 boeren mee en is er zo’n 350 hectare agrarische grond onder behandeling en 60 hectare natuurland. Daarnaast hebben ook boeren zich aangesloten die geen grond van Natuurmonumenten pachten.

  Bron: Duurzaam nieuws

  Geplaatst in: Nieuws