NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Natuurmonumenten bezorgd over bewegingsjacht op wilde zwijnen

  Wilde zwijnen
  wilde zwijnen, fotograaf: henrico

  Dit weekend kondigde minister Schouten aan bewegingsjacht op wilde zwijnen te willen toestaan in verband met de kans op een uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP). Dat betekent dat dat “zes personen, in aanwezigheid van ten hoogste drie aangelijnde honden, voor wilde zwijnen hoorbaar in het gebied aanwezig zijn” om wilde zwijnen zo naar “zes geweerdragers” te drijven.

  Reactie Natuurmonumenten

  Bezorgd heeft Natuurmonumenten hiervan kennis genomen en noemt deze “intensiveren van het wild zwijnbeheer en de jacht” met als beoogd doel dat het “risico op introductie kleiner wordt” een trendbreuk met de eerdere opstelling van het Ministerie. Dat deze methode de zwijnen niet opzettelijk verontrust, zoals de minister stelt, is Natuurmonumenten niet duidelijk.

  Natuurmonumenten is van mening dat deze wijze van drukjacht met inzet van jachthonden de kaders van een “beperkte bewegingsjacht” te boven gaan. Het verbaast Natuurmonumenten dat er niet voor wordt gekozen om eerst ervaringen te delen die worden opgedaan, met meer kleinschalige vormen van bewegingsjacht in het versnipperde Nederlandse landschap, voordat (veel) verdergaande jachtmethoden worden toegestaan.

  Geringe kans op besmetting via wild zwijnen

  De minister had Natuurmonumenten al laten weten dat de door haar geconsulteerde deskundigengroep dierziekten oordeelt dat "de kans op introductie van AVP door migratie van wilde zwijnen zeer klein is”. De kans op introductie door menselijk handelen wordt "als grootste risicofactor" gezien. Bovendien oordeelt de deskundigengroep dat "de kans op introductie in Nederland met de vondst van de besmette wilde zwijnen in België niet veel is toegenomen".

  Het is Natuurmonumenten niet bekend wat de aanleiding is om op dit moment toch te kiezen voor deze koerswijziging. Afrikaanse varkenspest is een ernstige dierziekte die verstrekkende gevolgen kan hebben, voor wilde en gehouden varkens. Natuurmonumenten steunt volledig dat er maximaal wordt ingezet op preventie en beheer van risicodragende activiteiten (menselijk handelen). Natuurmonumenten draagt bij aan het beheer van deze populaties om zo schade, gevaar en overlast te beperken en voorkomen. De praktijk laat zien dat dit werkt. In Noord-Brabant zijn zwijnenpopulaties de voorbije jaren gegroeid, terwijl de economische schade gehalveerd is.

  Als reactie op het besluit van het Ministerie roept Marc Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten, de Kamer op om de voorstellen op dit onderdeel bij te stellen.

  Bron: Natuurmonumenten

  Geplaatst in: Nieuws

Meer in Nieuws