Elke zondag van 7 uur tot 10 uur op NPO Radio 1
Elke dinsdag om 19.20 uur op NPO2

 • Nederlandse natuur niet klimaatbestendig

  Deltawerken.jpg

  Het kabinet doet niet genoeg om haar doelen te halen op het gebied van milieu-, klimaat- en natuur. Dat blijkt uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zo investeert Nederland te weinig in duurzame energie, terwijl de CO2 uitstoot groeit. Verder concludeert het PBL dat ons land voor de lange termijn niet klimaatbestendig is. Zo nemen de risico’s op het verlies
  van biodiversiteit toe door de klimaatverandering.

  De huidige kabinetsplannen, om niet verder te investeren in de Ecologische Hoofdstructuur, zijn achterhaald, aldus het PBL. Klimaatbestendige natuur vraagt om herziening van de visie. Meer robuuste verbindingen bijvoorbeeld.

  Durban
  Het thema klimaatverandering lijkt overigens van de agenda verdwenen. Was het twee jaar geleden, rond de VN-klimaattop in Kopenhagen nog een belangrijk onderwerp, nu blijft het akelig stil in zowel media als in de politiek. Terwijl de belangrijkste klimaattop, sinds Kyoto in 1997, al over twee maanden plaatsvindt, in het Zuid Afrikaanse Durban.

  Daar moeten de wereldleiders tot een nieuw klimaatverdrag komen om de uitstoot van broeikasgassen aan banden leggen. Of dat gaat lukken is de grote vraag. Zelfs VN baas Ban Ki-Moon is er sceptisch over.

  Broeikasuitstoot
  Het Planbureau voor de Leefomgeving kwam deze week met verschillende rapporten over klimaat, natuur en milieu. Zo verscheen woensdag een rapport over de wereldwijde uitstoot van Co2. In 2010 stegen de emissies met 5,8%, in vergelijking met het jaar ervoor. Grootste stijger is China met een groei van 10 procent. Daarna volgt India met 9 procent. In Nederland is een groei van 7 procent te zien ten opzichte van 2009 en een stijging van 4 procent in vergelijking met 2008.

  Ecologische Hoofdstructuur
  Eerder verscheen het rapport Delta in beweging, over hoe Nederland zich zou kunnen aanpassen aan de verwachte klimaatveranderingen: veiligheid tegen overstromen, de zoetwatervoorziening, de natuur en biodiversiteit en het stedelijk gebied. Een van de adviezen is om de plannen rond de Ecologische Hoofdstructuur te herzien. Want als we dat niet doen dan is dat op lange termijn mogelijk slecht voor onze biodiversiteit en voldoen we niet meer aan onze internationale verplichtingen. Een advies aan staatssecretaris Bleker dus.

  Zoet water
  Een ander advies gaat over het verbruik van zoet water. Zo zou het beter benutten van het Rijnwater, dat ook in droge tijden voor 80% ongebruikt de zee instroomt, een tekort aan zoetwater in droge perioden kunnen voorkomen. Hierdoor is een peilverhoging van het IJsselmeer niet langer noodzakelijk.

  Hernieuwbare energie
  Tenslotte blijkt uit de notitie ‘effecten van het klimaatbeleid voor milieu en klimaat’ dat Nederland haar doelen op het gebied van duurzame of hernieuwbare energie niet gaat halen. Zo neemt dit aandeel de komende jaren toe van 4% nu tot 9 à 12% in 2020, terwijl Europees 14% is afgesproken.

  Geplaatst in: Fragment Radio

Media

Meer in Fragment Radio