NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Nieuwe Rode Lijst

  Stijfveenmos.jpg

  De Rode Lijst van bedreigde  planten en mossen in ons land is bekend. Dankzij gericht natuurbeheer is de lijst iets korter geworden, maar nog altijd gaat het met veel soorten slecht. Waar is bijvoorbeeld het stijf veenmos?

  Verbetering
  Het voorstel voor de nieuwe Rode Lijst Planten laat een verbetering zien ten opzichte van de vorige Rode Lijst uit 2000. De lijst is in 10 jaar 20 soorten (2%) korter geworden. Met name door natuurontwikkeling en natuurbeheer zijn soorten als teer guichelheil en moeraswolfsklauw weer terug op het niveau van 1950. Toch mogen we niet te vroeg juichen, want deze soorten zullen voor hun voorkomen afhankelijk blijven van gericht natuurbeheer.

  Vaatplanten
  Het gaat voorzichtig de goede kant op met de vaatplanten in Nederland, blijkt uit het Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst vaatplanten 2012, dat FLORON binnenkort publiceert. Het rapport is gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Op de nieuwe lijst zijn 530 soorten bedreigd, 37% van de in totaal 1432 wilde plantensoorten die in ons land voorkomen. 37 soorten worden als uitgestorven beschouwd. Er zijn ten opzichte van tien jaar geleden drie soorten extra uitgestorven (akkerzenegroen, bosboterbloem en klein slijkgras). Aan de andere kant komen zes soorten nu wel weer in het wild voor, namelijk rood bosvogeltje, brede raai, wilgalant, akkerviltkruid, smal longkruid en geoorde veldsla.


  Bron: FLORON

  Geplaatst in: Fragment Radio

Media