NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Noordwaard: Een bijzonder stuk Biesbosch

  Noordwaard 3
  Beeld: Vroege Vogels TV

  Als je het hebt over de ontwikkelingen rond de Biesbosch, over de toekomst, dan kun je het ook hebben over de ‘uitbreiding’ van het gebied met de Noordwaard. De voormalige Noordwaard polder is een gebied van zo’n 6.000 voetbalvelden, gelegen tussen de Brabantse Biesbosch en de rivier de Nieuwe Merwede. In vijf jaar tijd is de polder, ooit vooral landbouwgebied, verbonden met de Biesbosch.

  Ruimte voor de rivier

  De Noordwaard is zo veranderd van een binnendijks naar een buitendijks ‘doorstroomgebied’. Dit in het kader van het project ‘Ruimte voor de Rivier’. De rivier de Nieuwe Merwede krijgt nu meer ruimte, waardoor hoogwater sneller wordt afgevoerd naar zee.

  Een aantal keer per jaar komt de Noordwaard onder water te staan. Met name in de winter, als de waterstand gemiddeld hoger is door regen en smeltwater. Dit project is uitgevoerd voor de veiligheid, voor een goede doorstroming van de Merwede, maar heeft een mooie bijkomstigheid: het gebied heeft namelijk een grote natuurwaarde gekregen hierdoor. Door de ingrepen en de verbinding met de Brabantse Biesbosch staat dit gebied namelijk onder invloed van het zoetwatergetijde.

  Visrijk

  Dit oude landbouwgebied is door de vis nu aantrekkelijk voor roofvogels zoals de visarend en de zeearend. En ook allerlei weidevogels zoals de kieviten en tureluurs vinden hier hun voedsel. Ondanks dat de Noordwaard een belangrijk foerageergebied is geworden, heeft dit stuk natuurgebied nog geen beschermde status.

  Geplaatst in: Fragment TV

Media

Meer in Fragment TV