NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Omgevingsvisie voor Friesland

  friesland
  Weperpolder - Fotograaf IenNijenhuis

  De romte diele, oftwel: de ruimte delen! Onder die vlag wil de provincie Fryslan het landschap in de komende jaren opknappen. In de omgevingsvisie die onlangs is gepubliceerd, schrijft de provincie (onder veel meer) dat er een stop moet worden gezet op de grootschalige landbouw, dat er meer kringlooplandbouw moet worden bedreven en dat de biodiversiteit gestimuleerd moet worden.

  Polderen voor de biodiversiteit

  De omgevingsvisie (die hier te vinden is) is het resultaat van overleg met heel veel maatschappelijke partijen. Tegelijk is de visie nog niet heel concreet. De invulling van deze visie wil de provincie ook in overleg met de Friezen vormgeven. Wat dat betreft heeft Jan van Rijen van het burgerinitiatief Kening fan 'e Greide ('Koning van de weide', een verwijzing naar onze nationale vogel, de grutto) al enkele wensen. 'In het huidige plan mis ik nog een visie op de bodem. Het is duidelijk dat de bodem letterlijk en figuurlijk de basis is van de biodiversiteit.'

  250 Friese diersoorten

  Een belangrijk onderdeel van de omgevingsvisie is een lijst met 250 diersoorten waar de provincie Friesland meer dan gemiddeld belangrijk voor is. Die lijst willen de provinciale ecologen gebruiken als handvat bij de beslissingen over het landschap. 'Maar wat ons betreft mag die lijst dus wel wat langer', stelt Jan van Rijen van Kening fan 'e Greide. 'Daar mogen nog heel veel bodemdieren bij!'  

  Geplaatst in: Fragment Radio

Media