NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Onderbouwing keuze Blankenburgtunnel blijft achterwege

  Midden-Delftlandd_01.jpg

  In december sprak minister Schultz van Haegen in het dossier Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) haar bestuurlijke voorkeur uit voor de Blankenburgtunnel. De Tweede Kamer staat zeer kritisch tegenover deze keuze en heeft de minister verzocht om nadere informatie over de onderbouwing hiervan. Middels een brief heeft de Tweede Kamer deze informatie gisteren gekregen, maar een degelijk inzicht in de gemaakte afweging door de minister verschaft de brief volgens de samenwerkende organisaties niet. Een volwaardige vergelijking tussen de twee alternatieven (Blankenburgtunnel en Oranjetunnel) is niet gemaakt.

  Kosten
  De voornaamste redenen van de minister om voor de Blankenburgtunnel te kiezen, zijn, zoals zij in haar brief toelicht, de lagere kosten en de gunstigere verkeerseffecten. Deze positieve verkeerseffecten zijn echter alleen op lokaal niveau aangetoond. Een goede analyse van de effecten op het hele netwerk in de Zuidvleugel is niet gemaakt en juist op dat niveau lijkt de Oranjetunnel betere papieren te hebben. Ook valt het te betwijfelen of het prijsverschil tussen de twee tunnels zo groot is als de minister wil doen geloven, een onderbouwing van de kostenschattingen geeft zij de Tweede Kamer vooralsnog niet, omdat dit rapport ‘aanbestedingsgevoelige informatie’ zou bevatten.

  Teleurgesteld
  Natuur- en milieuorganisaties en betrokken bewoners zijn zeer teleurgesteld over de keuze van de minister voor de Blankenburgtunnel vanwege de grote negatieve effecten van deze weg op leefbaarheid, natuur, milieu, landschap en recreatie. Zij zijn dan ook verheugd met de kritische houding van de Tweede Kamer. Zij hopen wel dat de Tweede Kamer kritisch blijft, want de nu door de minister verstuurde brief toont volgens hen niet aan dat er een volwaardige vergelijking tussen de twee alternatieven is gemaakt. De scope van het onderzoek is te beperkt geweest om de effecten van beide alternatieven op het gehele verkeersnetwerk en de algehele effecten op de leefbaarheid goed in beeld te brengen, waardoor het ook nu nog voor de Tweede Kamer onmogelijk zal zijn de bestuurlijke voorkeur van de minister te beoordelen.

  Negatieve effecten
  De basis voor de twijfels over de juistheid van de keuze van de minister ligt in het, volgens de organisaties, gebrekkige proces dat vooraf ging aan de voorkeursbeslissing. Veel gehoorde kritiek van belanghebbenden tijdens het besluitvormingsproces betrof het ontbreken van informatie en het te beperkt zijn van het onderzoek dat focuste op alleen de files in de Beneluxtunnel. Daardoor ontstond de indruk dat er werd voorgesorteerd op de Blankenburgtunnel zonder de Oranjetunnel als volwaardig alternatief goed te bestuderen. Volgens de organisaties heeft de Oranjetunnel echter veel minder negatieve effecten op de leefomgeving, levert een grotere bijdrage aan de robuustheid van het wegennet en de ruimtelijke structuur. Vanwege deze redenen adviseerde het College van Rijksadviseurs enkele maanden geleden al positief over de Oranjetunnel. Ook de ANWB heeft haar voorkeur voor de Oranjetunnel uitgesproken.

  Bron: Actiecomité Blankenburgtunnel Nee, Natuurmonumenten, Milieudefensie, Milieufederatie Zuid-Holland, Stichting Groeiend Verzet, Midden-Delfland Vereniging

  Foto: (cc) Ott!

  Geplaatst in: Nieuws