NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Onverdoofd amputeren van varkensstaartjes

  varkensinnood

  9 november 1991 was een heugelijke dag: toen ging een EU-richtlijn van kracht die het routinematig couperen van varkensstaarten verbood. Het 25 jarige jubileum van deze wet is echter géén vrolijke aangelegenheid. Want nog altijd wordt 99% van de staartjes afgebrand. Grofweg 750 miljoen (!) biggetjes ondergingen de afgelopen kwart eeuw daardoor onrechtmatig deze ingreep.

  Uitzondering is regel

  Officieel is het amputeren van staartjes alleen toegestaan als het een boer tijdelijk niet lukt om staartbijten onder controle te brengen. Nagenoeg alle varkenshouders beroepen zich, daarbij gesteund door hun veearts, echter steeds opnieuw op die uitzonderingsclausule. De overheid staat dit toe via de NVWA; inspecteurs bevestigen bij controles standaard dat er sprake is van een uitzondering.

  Het afbranden, dat plaatsvindt als het biggetje een paar dagen oud is, is zeer pijnlijk. In de staart lopen namelijk veel zenuwen, en verdoving of medicatie tegen de napijn worden niet gegeven. 

  Krulstaart als lakmoestest

  Het meest schrijnende: als varkensboeren zich zouden houden aan de wet – die voorschrijft dat er voldoende afleidingsmateriaal, schoon drinkwater, gezonde stallucht en goede kwaliteit voer moeten zijn – is couperen geen noodzaak meer. De krulstaart is in die zin een laksmoesproef; het verraadt of een boer zich aan de regels houdt. Overigens bewijzen landen als Finland, Zweden, Zwitserland en Noorwegen dat het kán. Daar worden staartjes intact gelaten, ook in de gangbare varkenshouderij. 25 jaar gedogen is lang genoeg.

  Varkens in Nood-directeur Hans Baaij: ,,Er is meer dan genoeg onderzoek gedaan, het is nu tijd voor actie. We hebben onze wetgeving niet voor niets. Routinematig couperen is verboden, en het is van de zotte dat het toch aan de orde van de dag is. Dat valt dierenartsen te verwijten, maar ook de boeren, de supermarkten en de overheid. Zij moeten zich aan de regels houden, of die gaan handhaven.”

  Varkens in Nood is een actie gestart om te protesteren het afbranden van biggenstaartjes: Klik hier

  Geplaatst in: Actie