NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Oosterschelde onder water

  duikermetanjelierenOosterschelde6157392
  Duiker met anjelieren in Oosterschelde - Fotograaf Marion Haarsma

  Het Haringvliet en de Grevelingen werden afgedamd, de Oosterschelde kreeg een stormvloedkering. Dankzij deze open verbinding bleef het getij bestaan, maar de natuur veranderde wel. Ook onder water, waar de exoten zich opperbest bleken te voelen. Marien bioloog Mario de Kluijver brengt het al meer dan dertig jaar in kaart.

  Deltaportretten

  Het radioportret van Mario de Kluijver is de zesde in een reeks 'Deltaportretten' n.a.v. het openzetten van de sluizen in het Haringvliet. Zeven portretten worden deze weken uitgezonden van mensen die op één of andere manier betrokken zijn bij de natuur en het landschap in de Zeeuwse/Zuid Hollandse delta. Wat hebben de dammen en dijken van deltawerken teweeggebracht in deze gebieden? Behalve de Biesbosch worden het Haringvliet, de Grevelingen, de Oosterschelde en de Westerschelde bezocht door de geïnterviewden.

  Mario de Kluijver

  haalde zijn duikbrevet in de Oosterschelde. Zijn eerste duik was in 1981, nog voordat de stormvloedkering was aangelegd. Er waren nog volop oorspronkelijke soorten te zien, zoals broodspons, zeeanjelier en dodemansduim, de enige Nederlandse koraalsoort. Omdat de stroming door de stormvloedkering flink achteruit is gegaan zijn deze soorten, net als veel andere inheemse soorten, ook achteruit gegaan. Daartegenover zijn juist veel exoten, zoals bijvoorbeeld Japanse oester en buitenlandse wieren, enorm toegenomen. Maar niet alles is op het conto van de Deltawerken te schrijven, want klimaatverandering, visserij en bestorting van de dijken spelen ook een rol. 

  Mario duikt veel in opdracht van Rijkswaterstaat, bijvoorbeeld voor onderzoek naar de gevolgen van de dijkbestortingen. Daarnaast doet hij ook wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van soorten en gemeenschappen onder water. Na 37 jaar duiken heeft hij een schat aan gegevens, waar hij op termijn over wil publiceren. Mario is verbonden aan de Stichting Zeeschelp.

  Onderwaterleven in de Oosterschelde - Foto’s zijn gemaakt door Marion Haarsma.

  Anjelieren:
  anjelier

  Blauwe sponzen:
  blauwe spons

  Dahlia:
  dahlia

  Kreeft:
  kreeft

  Zakpijpen en andere exoten:
  zakpijp

  Paarse kokerwormen en andere exoten:
  paarse kokerworm

  Penseelkrab:
  penseelkrab

  Sepia:
  sepia

  Zee-egel op Japanse oesters:
  zee-egel

  Oorkwal:
  oorkwal

  Lees meer over de Deltawerken

  Naast de radioportretten in Vroege Vogels zullen de portretten in geschreven vorm verschijnen in een publicatie van het Wereld Natuur Fonds. Naar verwachting zal dat in december uitkomen.

   

   

  Geplaatst in: Fragment Radio

Media