NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Prachtig heuvellandschap in Oost-Twente

  Twente 4

  Het landschap op de Oost-Twentse stuwwal is eeuwenoud, en dat kun je zien. In het coulisselandschap met houtwallen, oude boerderijen en kleine weilanden zijn veel bijzondere dieren en planten te ontdekken. In de verouderde bomen voelen spechten en boomklevers zich thuis en de kamsalamanders zwemmen in de oude drinkpoelen voor het vee.

  Landijs

  In de voorlaatste ijstijd stuwde het landijs vanuit Scandinavië de grond op in Oost-Twente. Zo ontstond een heuvelrijk gebied met allerlei beekjes. Het landijs drukte de bodem in elkaar en vormde een laag keileem waardoor water minder snel wegzakt in de grond. Grote zwerfstenen reisden met het ijs vanuit Scandinavië mee naar Twente.
  Hier en daar is de grond drassig en lastig te bewerken. Daarom werd er eeuwenlang kleinschalig geboerd op de Twentse heuvels in een landschap met kleine akkertjes, poelen en houtwallen.

  Fabrikantenfamilies

  De opkomst van de textielindustrie heeft een behoorlijke impact gehad op het landschap. Fabrieken en arbeiderswijken kwamen op in de steden, en op het platteland stichten rijke textielfabrikanten hun buitenplaatsen. Mede dankzij deze fabrikantenfamilies is dit coulisselandschap op de Oost-Twentse stuwwal zo goed bewaard gebleven. Na de Tweede Wereldoorlog zijn veel van deze buitenplaatsen verkocht of geschonken aan natuurorganisaties.

  Lente

  Aan het begin van de lente ontwaakt de natuur in het coulisselandschap. De roep van de middelste bonte specht klinkt vanuit oude loofbomen op de oude buitenplaatsen. Even verderop vormen voorjaarsbloemen een groen tapijt in de natte bossen. Milouska plant een bijzondere gummiboom in het arboretum Poort-Bulten, een bomentuin met wel meer dan duizend soorten bomen en struiken. En in het laatst overgebleven weidevogelgebied in de regio zijn de eerste grutto’s en tureluurs gearriveerd.

  Vroege Vogels TV op de Oost-Twentse stuwwal, vrijdag 12 april vanaf 19.35 uur op NPO 2

  Geplaatst in: Fragment TV

Media