NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Soort van de maand: Kleine wintervlinder

  kleine-wintervlinder_c_kars_veling_01.jpg

  De winter is niet een tijd dat je verwacht vlinders te zien. Toch zijn er nachtvlinders die pas tevoorschijn komen als de eerste nachtvorsten zijn geweest. Wanneer men in de late herfst of het begin van de winter in het licht van autolampen nachtvlinders ziet dwarrelen, gaat het, vooral in de buurt van bossen en struwelen, vrijwel zeker om de mannetjes van de kleine wintervlinder.

  Ook op het verlichte keukenraam kun je deze nachtvlinder aantreffen. Ze zijn van boven vaal licht- tot donkerbruin en de onderkant van de vleugels zijn licht. Het vrouwtje heeft helemaal geen vleugels en kan dus ook niet vliegen.

  De kleine wintervlinder vliegt vanaf ongeveer begin oktober tot ver in de winter in één generatie. Het begin en het eind van de vliegtijd hangen af van de weersomstandigheden; tijdens zachte winters vliegen de vlinders soms tot half januari.

  De vlinders komen op licht af en zijn vaak op verlichte ramen aan te treffen. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes kunnen in het donker rustend of omhoog kruipend op boomstammen worden waargenomen, soms met tientallen bij elkaar. Tijdens de paring worden de vrouwtjes soms door de mannetjes meegedragen in de vlucht. De soort overwintert als ei op een twijg of in een bastspleet dicht bij een bladknop. De rupsen laten zich aan een zijden draad op de grond zakken en worden door de wind verspreid, en verpoppen zich in een stevige cocon.

  De kleine wintervlinder heeft eik en vele andere loofbomen als waardplant en is in heel Nederland aan te treffen als er maar bomen en/of struiken in de omgeving aanwezig zijn.

  Iedereen wordt gevraagd waarnemingen van deze Soort van de Maand december door te geven. Dat kan digitaal via de website telmee.nl en dan doorklikken naar 'Soort van de maand' . Op deze site kunnen alle gegevens worden ingevoerd en kan de precieze plaats worden aangeven op een kaart.

  Bron: Kars Veling, Vlinderstichting

  Geplaatst in: Fragment Radio

Media