NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Spreeuw nummer één tijdens vogelteldag

  Spreeuw een
  Spreeuw. Fotograaf: rene akkies

  Tijdens de landelijke vogelteldag is de spreeuw met maar liefst 66.723 keer veruit het vaakst geteld. Zondag één oktober telden duizenden vogelaars verspreid over het land zoveel mogelijk trekvogels. Vogelbescherming Nederland coördineert deze massale vogeltelling in het kader van de Euro Birdwatch, waaraan 40 Europese landen meedoen. In deze 40 landen worden op dezelfde dag vogels geteld, hierdoor kan de vogeltrek goed in kaart worden gebracht. In Nederland telden de deelnemende vogelaars gezamenlijk 194.581 vogels. 

  Laag aantal trekvogels

  Dit jaar zijn er relatief weinig vogels geteld door het regenachtige weer. Vorig jaar was de graspieper verrassend de winnaar, nu staat de spreeuw weer op nummer 1. Naast de regen, zijn de lage aantallen trekvogels te wijten aan het mooie weer van zaterdag 30 september. Hierdoor besloten veel vogels zaterdag al weg te trekken. Door slecht weer in Noorwegen hebben de vogels daar hun jaarlijkse trektocht naar het zuiden nog even uit gesteld.

  De top 10 van Nederland

  1. Spreeuw - 66.723
  2. Vink - 22.820
  3. Graspieper - 17.903
  4. Grauwe Gans - 11.860
  5. Aalscholver - 11.714
  6. Kievit - 9.027
  7. Kneu - 4.677
  8. Kokmeeuw - 4.167
  9. Wulp - 3.972
  10. Smient - 2.501

   

  top 10 trekvogels

  In deze tijd van het jaar kent ons land een recordaantal spreeuwen. De groep bestaat uit vogels die hier gebroed hebben en spreeuwen uit Scandinavië en Oost-Europa. Al die spreeuwen zwerven overdag rond op zoek naar voedsel. Tegen de avond zoeken de spreeuwen elkaar op om in grote groepen te overnachten. Rond de schemering ontstaan grote spreeuwenwolken die door de lucht dansen. Een prachtig gezicht.  

  Opvallend is het aantal smienten dat geteld is. De smient wordt ook wel fluiteend genoemd vanwege zijn fluitende roep. De eenden komen vanuit Scandinavië en Siberië naar Nederland om te overwinteren. Honderduizenden overwinteren hier in Nederland. Vanaf eind september arriveren de eerste in ons land en dit is terug te zien in de telling. 

  Bijzondere trekvogels waargenomen

  Ook zijn er veel bijzondere waarnemingen gedaan dit jaar. Onder andere 5 visarenden, een vale pijlstormvogel, een velduil, 4 roodkeelpiepers, 1 porseleinhoen, 1 draaihals, 1 kuifaalscholver, 1 roepdon, 1 roze spreeuw, 5 bladkoningen, 1 ortolaan en 1 bokje. 

  Bron: Vogelbescherming Nederland

  Geplaatst in: Nieuws