NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Staat van de Wadden

  Donkere wolken boven de wadden
  Rob Buiter

  In de week dat ministers uit Denemarken, Duitsland en Nederland hun vierjaarlijkse Waddenconferentie houden, maken honderd wetenschappers uit de drie Waddenlanden de balans op: de Waddenzee staat er slecht voor. Dat zegt de Waddenvereniging in hun rapport 'De Staat van de Wadden'.

  Het gaat goed met de zeehonden! Maar daarmee is het goede nieuws over de Waddenzee meteen ook wel zo’n beetje op. Met name met veel broedvogels in dit gebied gaat het bar slecht.

  Scholekster

  Aan de voet van de Prins Hendrikdijk iets ten zuiden van Oudeschild op Texel, zal deze zomer aan de waddenkant een zanddijk worden gelegd. Dat wordt gedaan om de dijk op de vereiste ‘deltasterkte’ te brengen. Maar volgens Bruno Ens van Sovon Vogelonderzoek is er toch niet goed nagedacht over de plannen. ‘Op dit stuk dijk foerageren heel veel scholeksters. Er ligt hier bijvoorbeeld een mosselbankje dat nu gewoon onder het zand zal verdwijnen.’

  Ens roept het verantwoordelijke Hoogheemraadschap op om alsnog compensatie voor de scholeksters en de mossels in het plan op te nemen. ‘Misschien zou het bankje verplaatst kunnen worden, en zouden er ook andere maatregelen genomen kunnen worden om de schelpen te stimuleren zodra de nieuwe zanddijk er ligt. De scholekster is een beschermde en bedreigde soort. Die kun je niet zomaar een belangrijk foerageergebied afnemen.’

  Grote stern

  Een ander, inmiddels berucht voorbeeld op Texel is de dijkverzwaring iets verder naar het noorden. Pal naast een kolonie grote stern is midden in het broedseizoen begonnen met grootschalig onderhoud aan de dijk. Nadat vogelonderzoeker Mardik Leopold aan de bel trok, is Vogelbescherming Nederland een juridische procedure begonnen om het werk zo snel mogelijk stil te leggen. ‘Er zitten weliswaar nog grote sterns te broeden naast de werkzaamheden, maar veel minder dan vorig jaar’, weet Leopold. ‘Toen was dit de grootste kolonie van West-Europa. Bovendien weet je niet wat de stress van deze werkzaamheden met de broedende vogels doet. Ze kunnen nu nergens meer heen omdat ze al eieren hebben, maar misschien houden ook zij het volgend jaar wel voor gezien. Met zo’n beschermde vogelsoort moet je niet gaan pokeren in het broedseizoen’, vindt hij.

  Eén beheerautoriteit

  Volgens de Waddenvereniging zou er al veel gewonnen zijn wanneer in de toekomst niet dertien (zoals nu het geval is) maar slechts één beheerautoriteit verantwoordelijk is voor de Waddenzee. ‘Dat voornemen staat ook al in het regeerakkoord, maar moet ook echt zo snel mogelijk worden uitgevoerd’, zegt Lies van Nieuwerburgh van de Waddenvereniging.

Media