NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Symposium over bedreigde amfibieën

  Peter Kroon van Natuurbalans
  Peter Kroon van Natuurbalans met de zenderontvanger. Foto: Jesper Buursink

  Het gaat niet goed met sommige amfibieën: de aantallen van de knoflookpad en de geelbuikvuurpad lopen sterk terug. Tijd dus voor een groot symposium voor experts over kweekprogramma's en uitzet-mogelijkheden.

  Grenslandsymposium

  Nederland heeft te maken met teruglopende populaties van knoflookpadden, boomkikkers, geelbuikvuurpadden en vroedmeesterpadden. Om te voorkomen dat soorten helemaal verdwijnen worden er verschillende maatregelen genomen, zoals opkweken van de zeldzame padden en ze uitzetten in leefgebieden. Ook in België en Duitsland wordt veel geïnvesteerd in herstel van leefgebieden voor deze soorten, al dan niet in combinatie met herintroducties. Regelmatig gaat het hierbij om gebieden in de directe omgeving van Nederland of zelfs om grensoverschrijdende leefgebieden.

  Tijdens een groot symposium in Brabant, georganiseerd door Adviesbureau Natuurbalans, komen verschillende amfibieën-experts uit Nederland, Duitsland en België samen. Ze wisselen kennis en ervaring uit, specifiek ook als het gaat om grensoverschrijdende populaties en de uitvoering van herintroducties.

  Zenderen padden

  De knoflookpad is een van die zeldzame soorten die opgekweekt wordt en uitgezet in specifieke leefgebieden. De padden zijn moeilijk te vinden omdat ze nachtactief zijn en ze zich overdag ingraven. Om ze toch te kunnen volgen zijn honderden knoflookpadden voor hun uitzetting voorzien van zenders. 

  Geplaatst in: Fragment Radio

Media