NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Toekomst van de Nederlandse natuur

  wildebij.jpg

  Zo net voor de kerst was het een week van de grote akkoorden. Met een deltaplan voor de Nederlandse natuur en een klimaatakkoord. Terwijl die laatste overeenkomst behoorlijk onder vuur ligt, lijken de neuzen over het ‘Deltaplan Biodiversiteitsherstel’ wel allemaal een kant op te wijzen. En dat is verrassend.

  Over de achteruitgang van de natuur in Nederland wordt al jaren enorm gesteggeld tussen de verschillende partijen. Voor het eerst zaten boeren, bedrijven, wetenschappers en de natuurbeweging met elkaar aan tafel om samen oplossingen te bedenken om de achteruitgang van de soortenrijkdom in ons land te stoppen. Na ruim een jaar onderhandelen is er nu een plan om niet alleen soorten als de grutto en de wulp te redden, maar om al onze natuur robuuster te maken.

  De partijen willen dat Nederland in 2030 een voorbeeld is van een dichtbevolkt land, waar het aan de ene kant fijn is om te leven, waar de landbouw ‘gezonder is’ en aan de andere kant barst van de biodiversiteit.

  Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel moet ervoor zorgen dat prestaties die bijdragen aan herstel van biodiversiteit in de toekomst meer worden gestimuleerd dan nu het geval is. Daarom moeten deze prestaties ook goed meetbaar zijn, zodat duidelijk wordt wat de winst is voor de biodiversiteit. Dat is nu niet altijd even duidelijk. Supermarkten gaan boeren die zich inspannen voor de biodiversiteit belonen. Dit voorjaar wordt meer bekend over de precieze invulling van het deltaplan.

  Het initiatief voor dit bijzondere overleg komt van hoogleraar ecologie Han Olff van de Rijksuniversiteit Groningen en Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie.
  Het komende halfjaar hopen ze ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen aan zich te binden.

  Vrijdag was de presentatie van het klimaatakkoord. Alleen zonder steun van de milieubeweging en de FNV. Ze zijn op het laatste moment uit het overleg gestapt omdat ze ontevreden zijn over het eindresultaat. ‘Het is simpelweg niet eerlijk en niet effectief genoeg’, aldus Joris Thijssen, directeur van Greenpeace.

  Geplaatst in: Fragment Radio

Media