NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Vernat de Drentse veengebieden

  Bargerveen.jpg
  Fotograaf: langezaalvanhe

  De aanpak van veenoxidatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan vermindering van de klimaatproblemen. De landelijke Natuur en Milieufederaties hebben samen met o.a. Urgenda en Natuurmonumenten een voorstel gepresenteerd om versneld veengebieden te vernatten. Dit levert CO2-reductie op en gaat verdere bodemdaling en verdroging tegen.

  In Nederland lijden veel veengebieden aan verdroging met als gevolg dat het veen oxideert en verdwijnt. Dit leidt weer tot meer CO2 en in kwetsbare gebieden gaan de leefgebieden van veel soorten achteruit. Daarom staat in het Klimaatakkoord voor 2030 de maatregel om de veengebieden te vernatten. De natuur- en milieuorganisaties pleiten nu voor een versnelde landelijke aanpak, omdat de vernatting van deze gebieden een belangrijke bijdrage kan leveren aan het halen van de klimaatdoelen.

  Nattere voeten in Drenthe

  Voor Drentse gebieden is dit voorstel erg interessant. “Bij veenoxidate wordt al snel aan veenweide gedacht en de weidevogels in Friesland”, vertelt directeur Reinder Hoekstra van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. “Maar ook in Drenthe vindt het zowel op de zand- als veengronden plaats. Het is heel waardevol om te kijken wat het versneld natter maken van de aangewezen natuurgebieden kan betekenen voor de klimaatdoelen. Bovendien liggen er kansen buiten de natuurgebieden. Vermindering en vastleggen van CO2 en bodemdaling heeft ook economische waarde. Dit is met name voor de Veenkoloniën van belang".

  Niet alleen natuur

  In de Veenkoloniën speelt het oxidatieprobleem en liggen kansen die ook in het belang zijn van de landbouw in verband met de bodemdaling. Hoekstra: “Veenoxidatie speelt niet alleen in weidegebieden, maar ook in akkerbouwgebieden, zoals in de omgeving Valthermond. Het is nuttig om te kijken wat vermindering van veenoxidatie hier op kan leveren. Denk bijvoorbeeld aan verdienmodellen als je CO2 reduceert".

  Bron: Natuur en Milieufederatie Drenthe

  Geplaatst in: Nieuws