NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Vismigratie op de kaart

  Waddenzee
  waddenzee, fotograaf: novy22

  Arjan Berkhuysen wordt begin 2018 directeur bij de ‘World Fish Migration Foundation’. Deze nieuwe internationale natuurorganisatie richt zich op barrières als stuwen, dijken, dammen, sluizen en gemalen, waardoor veel vissen zich niet meer van het ene naar het andere gebied kunnen verplaatsen.

  Vismigratierivier

  Berkhuysen is op dit moment nog de baas van de Waddenvereniging. In die hoedanigheid legde hij de basis voor de zogeheten ‘vismigratierivier’, die vanaf volgend jaar wordt aangelegd in de Afsluitdijk. Deze ‘rivier’ maakt permanente trek van vis tussen het IJsselmeer en de Waddenzee mogelijk.

  Bron: de nieuwe afsluitdijk

  Succes bij de Waddenvereniging

  Voor de directeur bij de Waddenvereniging waren het roerige tijden de afgelopen jaren. Zo trok hij regelmatig fel ten strijde tegen plannen om naar gas te boren onder de Waddenzee. En met succes. De Tweede Kamer keerde zich tegen nieuwe gasboringen in het natuurgebied. Zijn grootste succes werd onlangs behaald met het nieuwe regeerakkoord. Zo besloot Rutte III dat er één beheerautoriteit voor de Waddenzee moet komen, waardoor het gebied beter kan worden beschermd dan nu het geval is.

  Stichting voor vismigratie

  Trekvissen hebben zoet en zout water nodig voor hun levenscyclus. De meeste trekvissen paaien in brak of zoet water. De kleine visjes trekken naar zout water om daar uit te groeien tot volwassen dieren. Als ze oud genoeg zijn om zich voort te planten, zwemmen ze weer terug naar brak of zoet watergebied. De trek van de vissen wordt bemoeilijkt door allerlei barrières die in het water zijn geplaatst. De World Fish Migration Foundation komt op voor de belangen van de trekvissen en wil de hindernissen wegnemen zodat vissen weer gemakkelijk kunnen trekken.

  Geplaatst in: Fragment Radio

Media