NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Vlammend protest tegen infraprojecten A15

  Midden-Delftlandd_02.jpg

  Zaterdag 28 januari protesteren natuur-, milieu- en bewonersorganisaties, zowel aan het begin als aan het eind van de A15, met fakkeltochten tegen voorgenomen grootschalige infraprojecten van minister Schultz van Haegen. De fakkeltocht bij Vlaardingen, ter hoogte van het begin van de A15, is een 'laatste' protest tegen de plannen voor de Blankenburgtunnel en zesbaanssnelweg door Midden-Delfland. Donderdag 2 februari gaat de Tweede Kamer hierover met de minister in debat. De fakkeltochten in Gelderland, einde A15 aan weerszijden van het Pannerdensch Kanaal, zijn een protest tegen het standpunt van minister Schultz voor doortrekking van de A15.


  Blankenburg- of Oranjetunnel
  Om de verkeersproblemen ten westen van Rotterdam op te lossen, wil het Rijk een extra verbinding aanleggen tussen de snelwegen A20 en A15. Dat wordt een tunnel onder de Nieuwe Waterweg en een nieuw stuk snelweg. Op dit moment liggen er twee mogelijke opties: de Blankenburgtunnel en de
  Oranjetunnel. De Blankenburgtunnel is door het zuidelijk deel van Midden-Delfland gepland, de laatste groene oase tussen Rotterdam, Den Haag en Delft. Een bijzonder gebied en een prachtig landschap met grote cultuurhistorische waarde. De Oranjetunnel, 8 kilometer westelijker, is volgens de samenwerkende organisaties veel beter in te passen en brengt veel minder schade aan leefomgeving en
  natuur.

  Samenwerkingsverband
  De fakkeltochten in Gelderland worden georganiseerd door een samenwerkingsverband van achttien organisaties. Onder hen leven verschillende meningen over nut en noodzaak van de A15-doortrekking van Bemmel naar de A12 bij Duiven/Zevenaar. Maar allemaal vinden ze dat als de A15 wordt doorgetrokken, dit op een fatsoenlijke wijze dient te gebeuren.

  Samen met de gemeenten Lingewaard, Duiven en Zevenaar hebben de organisaties overeenstemming over een inpassing en een tracé met veel minder negatieve effecten op de leefomgeving van omwonenden, het waardevolle landschap en de hoge natuurwaarden. Belangrijke punten hierin zijn een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal, geheel verdiepte ligging nabij woonwijken en beperken van de verkeersoverlast in Zevenaar door het openhouden van een bestaande aansluiting op de A12.

  Toeval
  Volkert Vintges, directeur Gelderse Natuur- en Milieufederatie: ,,Geloof het of niet, maar wij ontdekten echt bij toeval dat aan de andere zijde van de A15 op dezelfde dag een fakkelprotest werd georganiseerd. Wij geven zaterdag om 18.30 uur graag de fakkel over aan de actievoerders bij Vlaardingen.'' Remi Poppe, voorzitter Groeiend Verzet: ,,Wij nemen graag het stokje over van onze collega's uit Gelderland. Twee identieke protestacties laten zien dat grootschalige infraprojecten zonder aatschappelijk draagvlak écht niet kunnen. We gaan ervan uit dat dit signaal door de Kamer heel serieus wordt genomen en dat ze donderdag 2 ebruari niet akkoord gaan met de Blankenburgtunnel.''

  Bron: Samenwerkingsverband van achttien organisaties
  Foto: (cc) Ott!

  Op de onderste foto's verzamelplaats Liemerszijde en Lingewaardse Zijde
  Voor meer informatie: www.gnmf.nl

  Geplaatst in: Nieuws