NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Vogelbalans 2017

  Roerdomp
  Roerdomp, fotograaf: Nathan01984

  Op het 'jaarcongres' van SOVON Vogelonderzoek en de Nederlandse Ornithologische Unie wordt dit weekeinde de Vogelbalans 2017 gepresenteerd. Hoe staat het met de vogels in ons land? Eerder deze week kwam in feite het sombere deel van die balans al naar buiten via de Staatscourant, in de vorm van de nieuwe Rode Lijst van Nederlandse Broedvogels. 

  Van de 197 soorten die in Nederland broeden, staan er nu 87 op deze lijst van bedreigde soorten. Bij de vorige lijst, in 2004 waren dat er ongeveer evenveel: 81. Op dit moment gaat het dus met  44% van onze broedvogels slecht. De problemen concentreren zich op het boerenland, vertelt Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland … 

  De problemen voor onze broedvogels concentreren zich rond het boerenland. Onze nationale vogel, de grutto, staat bijvoorbeeld als ‘gevoelig’ op de lijst, net als de tureluur, de huiszwaluw en de spotvogel. Andere soorten zijn al compleet uit Nederland verdwenen als broedvogel, zoals de hop en de ortolaan.

  Een positieve uitzondering zijn de moerasvogels. Sinds de vorige Rode Lijst zijn roerdomp en purperreiger van de ijst verdwenen.

  De Rode Lijst wordt samengesteld op basis van de tellingen van de duizenden vrijwilligers van SOVON Vogelonderzoek Nederland. De lijst wordt door de Nederlandse regering gebruikt om bijvoorbeeld het natuurbeleid te evalueren. De Rode Lijst kent verschillende categoriën, variërend van ‘Kwetsbaar’ (de lichtste categorie van bedreiging) tot ‘Uit Nederland verdwenen als broedvogel’. Opvallende nieuwkomer op de lijst zijn de torenvalk en de zwarte mees. Ogenschijnlijk zijn dat vrij ‘gewone’ broedvogels, maar net als met de ‘doodgewone’ huismus gaat het ook met deze soorten dus achteruit.

  De complete actuele Rode Lijst is hier te vinden. 

   

  Geplaatst in: Nieuws

Media