NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Vogeltrekjournaal: telpost Breskens

  Telpost Breskens
  Telpost Breskens. Fotograaf: Michael Parramore

  Telpost Breskens is het Mekka voor vogelaars, zeker bij oostenwind. Praktisch alle vogels die op weg zijn naar het noorden worden langs deze plek geblazen, aan de zuidkust van de Westerscheldemonding. Geen wonder dat er de afgelopen dagen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat heel veel vogelaars te vinden zijn: zij willen niets van dit spektakel missen. 

  Vogeltrekjournaal

  Vroege Vogels besteedt elke week aandacht aan 'de grootste volksverhuizing ter wereld'. Aan de vele miljoenen vogels, die in het voorjaar jaarlijks vanuit hun overwinteringsgebieden in het zuiden naar hun noordelijke broedgebieden trekken. Tientallen soorten passeren de revue, van de eerste grutto’s, tot de eerste boerenzwaluw, van de in de stad broedende scholeksters tot de zomerse bijeneters. Deze week waren het vooral de graspiepers en kokmeeuwen die in grote aantallen voorbij kwamen.

  Telpost Breskens

  Telpost Breskens staat bij veel vogelaars bekend als de plek waar je in het voorjaar geweldige trek kunt meemaken. Op goede dagen kunt u wielewalen en purperreigers over het strand zien vliegen, op hun lange trekroute, terwijl rode en zwarte wouwen langs de dijk vliegen. De monding van de Westerschelde ter hoogte van Breskens vormt voor noordwaarts trekkende vogels een keuzepunt of zij de trek in oostwaartse richting over land voortzetten of dat zij de Westerschelde oversteken en hun weg in noordelijke richting vervolgen. Vooral bij aflandige wind treedt bij Breskens een sterk gestuwde trek op, waarbij voor Nederlandse begrippen ongekend hoge aantallen trekvogels passeren. Vooral dagtrekkers zoals zwaluwen, kwikstaarten, piepers en leeuweriken, maar ook roofvogels, zoals buizerd, wespendief en boomvalk vertonen topaantallen. Op de duindijk ten westen van Breskens is op initiatief van de regionale natuurbeschermingsvereniging Het Duumpje een trektelpost gerealiseerd. 

  Telpost Breskens

  Tellingen

   

  Geplaatst in: Fragment Radio

Media