NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Vogelwachterswoning op de Hompelvoet

  Hompelvoet

  Al sinds ongeveer 1963 worden vogels geregisteerd vanuit de vogelwachterswoning op de Hompelvoet. In het huisje zit sinds de jaren 80 jaar ecoloog Kees de Kraker. De hompelvoet is een voormalige zandplaat die na de afsluiting volledig is drooggevallen. Kees inventariseert hier naast vogels ook de flora en Noorse woelmuizen.

  Kees heeft zijn Hompelvoet sinds het droogvallen volledig zien veranderen. Het karakter van wad, slikken en getij is verdwenen. Met de komst van het bos kwamen ook de roofvogels en die aten op hun beurt de jongen van kokmeeuwen weer op. Er zijn heel wat wadvogels verdwenen. Om de tien jaar veranderde de hele flora van het eiland, van wilgenroosjes naar fluitenkruid naar berenklauw. Zelfs de reeën die kwamen over zwemmen van het vaste land hebben nu ook een vaste plek gevonden in de dichte beschutting.

  Het plan om beperkt getij terug te brengen in de Grevelingen is goed voor het onderwaterleven, maar Kees maakt zich wel zorgen om de broedvogels. Wat de broedvogels helpt is het opspuiten van eilandjes. Op sommige plekken in de Grevelingen wordt dit al gedaan.

  Geplaatst in: Fragment TV

Media

Meer in Fragment TV