NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Wat betekent stikstofdepositie voor de natuur?

  Dood vogeltje kalkgebrek
  Dood vogeltje met gebroken pootjes door kalkgebrek. Fotograaf Rob Buiter

  Geen verbreding van de A27 bij Amilsweerd, geen windmolens bij Delfzijl en of vliegveld Lelystad er ooit komt is ook zeer de vraag. De gevolgen van het zogenaamde stikstofvonnis door de Raad van State zijn talrijk. De Raad van State deed eind mei 2019 uitspraak over de Nederlandse PAS (Programma Aanpak Stikstof). Deze maatregel is in strijd met de Europese wet, aldus Nederlands hoogste bestuursrechter.

  Stikstofdepositie

  Stikstofdepositie is de hoeveelheid stikstofhoudende verbindingen (stikstofoxiden, ammoniakale stikstof) vanuit de atmosfeer naar de bodem via droge (stof) of natte (regen) depositie. Stikstof komt in ons milieu door de uitstoot fabrieken, via de ammoniak uit mest van landbouwbedrijven en wegverkeer. Dit leidt tot verzuring van de grond en tekorten aan mineralen waardoor kwetsbare planten en dieren verdwijnen. Klik hier voor een overzicht voor een reportage over de effecten.

  PAS

  Om deze gevolgen tegen te gaan, werd in 2015 de PAS ingevoerd. Door bijvoorbeeld stikstofrijk gras te verwijderen en heide aan te planten zouden de gevolgen beheersbaar zijn en zouden natuurgebieden geen schade moeten leiden.
  Ondanks dat de natuur zich nog niet hersteld had, gaf de overheid alvast toestemming voor vervuilende activiteiten, zoals wegenbouw of uitbreiding van boerderijen. Door de uitspraak van de Raad van State zijn deze projecten dus een halt toegeroepen.

  Vroege Vogels radio en televisie hebben in de loop der jaren diverse reportages gemaakt over de weerslag van stikstofdepositie op de Nederlandse natuur:

  TV: Koolmezen met zwakke pootjes door kalkgebrek
  Voor sommige dieren leverde het veel leed op, zoals bij de koolmezen waarbij de pootjes braken door een gebrek aan kalk.

  TV: Duinen die niet meer stuiven
  Door een teveel aan stikstofoxiden groeien de duinen dicht en heeft de wind geen vat er meer op.

  Radio: Nauwe korfslak slachtoffer stikstofdepositie

  Vergrassing van leefgebied slakken zorgt voor afname kleine slakken.

  Radio: Gele korstmossen
  Maar er zijn ook planten die juist stikstof of ammoniakminnend zijn zoals de gele korstmos. Zo worden er steeds meer  in ons land aangetroffen.

  TV: Stikstofminnende kostmossen
  En we maakten voor Vroege Vogels TV een reportage over stikstofminnende korstmossen in de duinen zoals dooiermos en vingermos.

  Radio: Brandnetel is dol op stikstof
  Ook de brandnetel is dol op stikstof. Dat deze plant oprukt in ons land en voor vlinders als de dagpauwoog is heel gunstig.

  Geplaatst in: Weetjes