Elke zondag van 7 uur tot 10 uur op NPO Radio 1
Elke vrijdag om 19.40 uur op NPO2

 • Wereldwijd parkieten tellen

  halsbandparkietentelling.jpg

  De afdeling niet-tropische papegaaien van de  Internationale Ornithologische Unie (IOU) organiseert onder leiding van Roelant Jonker (CML Universiteit Leiden) en Michael Braun (Universiteit van Heidelberg) een wereldwijde papegaai telling.Het gaat hierbij vooral om papegaaien die door de mens zijn ingevoerd, geen inheemse soorten dus. Sinds 1960 zijn er verschillende soorten papegaaien die stabiele broedpopulaties hebben gevestigd, vooral in het Noordelijk halfrond. Ook in tropische landen en het Zuidelijk halfrond zijn niet-inheemse papegaaien gaan broeden. Wij willen graag weten hoeveel soorten er zijn en of deze populaties het behouden waard zijn. Een voorbeeld is de populatie van de bedreigde Mexicaanse geelkop amazone (Amazona oratrix) in Duitsland en de VS.

  Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderzoek en die in staat is om slaapplaatsen van papegaai  in de avond te tellen wordt uitgenodigd om deel te nemen. Het is niet alleen belangrijk om te weten waar de papegaaien ’s nachts rusten, de exacte slaapbomen moeten bekend zijn, inclusief een goede positie om de vogels in die boom te kunnen tellen. We zijn  niet alleen geïnteresseerd in het aantal papegaaien, maar ook in de belangrijkste ecologische factoren van de rustgebieden, zoals boomsoorten of de habitat structuren (bomen, bossen, gebouwen, straten, enz.). Het binnenvallen van papegaaien op hun slaapplaats kan een massaal spectakel zijn dus vraag vooral vrienden om te helpen, die maken het tellen niet alleen nauwkeuriger, maar ook plezieriger.

  Originele tekst
  The "extra-tropical“ department of the parrot researchers group of the International Ornithological Union (IOU) with Roelant Jonker (CML Leiden University) and Michael Braun (Heidelberg University) organize the global parrot count. The main focus of the study are neozoon parrots, meaning parrots which have been introduced by man to locations they are not native to. Since the 1960s several parrot species have established viable breeding populations especially in the Northern Hemisphere. But also in tropical countries and the Southern Hemisphere non-native parrots have became established as breeding birds. We would like to find out how many species there are and if those populations are of conservation importance. One example are the populations of endangered Mexican yellow-headed amazon (Amazona oratrix) in Germany and the U.S.

  Everybody who is interested in the study and who is able to make a parrot roost count in the evening is invited to take part. Therefore it is necessary to know the places where the parrots roost at night. It is important to find that place, the exact roosting trees and a good position for counting them. For scientific reasons we are not only interested in the number of parrots, but also the key factors of the roosting sites like tree species or the habitat structures (trees, forests, buildings, streets etc). It is best to find some birding friends to help, which will not only make the count more accurate but also pleasurable.

  Lees hier meer over de telling.

  Geplaatst in: Fragment Radio

Media