NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Wisenten ingeburgerd?

  Kraansvlak_2008_03_11_0020ab_wisent_LL.jpg

  Wisenten in het Kraansvlak

  In een van oudsher voor het publiek afgesloten duinterrein nabij de Kennemerduinen, het ruim 200 ha grote Kraansvlak leven sinds 24 april 2007 wisenten. Tussen 2007 en 2011 vindt hier een pilot plaats met wisenten in de Nederlandse natuur, begeleid met wetenschappelijk onderzoek. In dit project werken PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Stichting Duinbehoud, ARK en Stichting Kritisch Bosbeheer samen.

  Het doel van dit project is om kennis en ervaring op te doen met wisenten in de Nederlandse situatie, de voedselstrategie zonder bijvoeren en het effect van deze diersoort op het duinlandschap, dynamiek en duinvegetatie. In deze periode zal de kudde een mate van natuurlijkheid ontwikkeld hebben waardoor ze een bijdrage kan leveren aan het behoud van deze bedreigde soort. De praktijkervaringen die hier met deze wilde rundachtige worden opgedaan kunnen gebruikt worden voor eventuele herintroductie elders in binnen- of buitenland in de toekomst.

  Naast de interactie tussen wisent en landschap wordt ook gekeken naar het samengaan met andere aanwezige grazers en menselijke bezoekers. De proef start met een gewenningsperiode waarin de dieren alleen vanaf een uitkijkpunt of door het raster te zien zijn. Later worden ook excursies in het gebied gegeven. Na 5 jaar wordt het project geëvalueerd.

  Waarneming het afgelopen jaar leerde dat wisenten en de in het gebied veel voorkomende damherten elkaar niet mijden. Ook andere grazers, zoals reeën zijn er volop in het Kraansvlak. Zelfs konijnen worden weer wat meer gezien en lijken voorzichtig op te krabbelen van hun sterke achteruitgang door beide bekende konijnenziektes. In de toekomst wil duinbeheerder PWN ook weer Koniks in het gebied laten leven.  Met deze rechtstreekse afstammeling van het Europese wilde paard wordt het geheel aan wilde grazers weer een stukje completer. Of een samengaan met recreanten in de toekomst mogelijk is staat nog te bezien. Voorlopig blijft het bij incidentele excursies onder leiding van een boswachter, om de dieren zoveel mogelijk rust te geven.

  In de week van 17 maart  wordt de kudde uitgebreid met drie nieuwe exemplaren uit Polen, twee vrouwtjes en een kalf.

  lees meer

  Geplaatst in: Fragment Radio