NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Zaai geen carnavalsmengsel

  Kruidenweide.jpg

  Er is de laatste tijd steeds meer aandacht voor bijen en vlinders. Op veel plekken worden bloemenmengsels ingezaaid om deze bedreigde dieren te helpen. Vaak kleurrijk en prachtig om te zien, maar  waardeloos voor bijen en vlinders. Kars Veling van de Vlinderstichting heeft ze de naam 'carnavalsmengsels' gegeven.

  Het zijn mengsels met allerlei uitheemse soorten, die wel een mooi en kleurrijk beeld geven en soms ook wel planten bevatten waar honingbijen hun voedsel halen, maar veel wilde bijen en vlinders hebben daar bitter weinig aan. Van de 350 wilde bijen in Nederland zijn er veel die gespecialiseerd zijn op een of enkele plantensoorten. Dat zijn vaak wel inheemse planten. Zaden van dit soort planten komen in de carnavalsmengsels niet voor. Deze ondeugdelijke mengsels tref je in heel veel tuincentra aan. Ze zijn goedkoop en de verpakking is veelbelovend.

  Maak daarom gebruik van mengsels met inheems zaad. Dit is fors duurder dan die carnavalsmengsels, maar wel veel beter voor vlinders, bijen en andere bestuivers en daar doen we het voor. Ook vlinders hebben, naast bloeiende planten waaruit ze hun brandstof halen, ook waardplanten nodig waarop ze zich kunnen voortplanten. Dit zijn ook vrijwel altijd inheemse soorten. 

  Bij een landelijke bijeenkomst van ‘groene’ wethouders afgelopen week bleek dat veel gemeenten zich sterk willen maken voor vlinders en bijen. In het agrarisch gebied worden bloemrijke akkerranden aangelegd. Ook in je eigen tuin kun je een hoekje maken met eenjarige inheemse planten. Van belang is dat het bloemenmengsel bestaat uit inheemse soorten en het liefst ook nog eens die soorten die in het gebied thuishoren. Alleen dan stimuleer je de biodiversiteit en blijft het niet alleen bij kijkgroen.

  Vanaf eind februari tot in november toe zijn bijen en vlinders actief en hebben dus voedsel nodig. Op veel plaatsen zijn, in ieder geval een deel van het jaar, te weinig bloeiende planten aanwezig. Hier kan en moet wat aan gedaan worden! Een van de methoden is om in te zaaien. Tuinen, bermen, gazons, hoe meer hoe beter. Ook braakliggende gronden kunnen zaaiklaar gemaakt worden en worden ingezaaid  Maar het allerbelangrijkse is: koop het goede zaad dat te bestellen is bij bv. De Cruydt-Hoeck en Bolderik.

  Bron: De Vlinderstichting

  Foto's: de Cruydt-Hoeck

  Geplaatst in: Tuintip