NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Appendix Z

  Jan-Pronk_01.jpg

  In Kopenhagen wordt er de komende weken onderhandeld over een nieuw klimaatverdrag. Het zal nog flink wat voeten in de aarde hebben en daar kan oud Minister van Ontwikkelingssamenwerking en VROM Jan Pronk over meepraten. In 2001 redde hij het Kyoto-protocol op de laatste dag van de klimaattop in Bonn, met de inderhaast toegevoegde Appendix Z.

  Het Kyoto-protocol of Verdrag van Kyoto werd in 1997 opgesteld en regelt de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tot 2012. Toch moest er na de Japanse klimaattop nog veel gebeuren voordat de landen tot ratificatie zouden overgaan. Er moest nog veel uitonderhandeld worden. Na Kyoto volgde Buenes Aires, Marrakech en Den Haag/Bonn. Jan Pronks Appendix Z (een voetnoot die een einde maakte aan de ellenlange discussies over de rol van ontbossing in het verdrag) effende de weg voor de ratificatie van het Protocol van Kyoto. Op 16 februari 2005 trad het in werking. Het nog te sluiten Verdrag van Kopenhagen moet Kyoto opvolgen.

  Volgens de oud Minister van Ontwikkelingssamenwerking gaat het in Kopenhagen niet alleen om het sluiten van een nieuw klimaatverdrag. Denk bijvoorbeeld aan de mensenrechten. Zo zou het internationaal Earth Charter bij de klimaatconferentie een belangrijke onderliggende rol moeten spelen. Dat is een document dat kan worden gezien als leidraad voor de omslag naar een mondiale duurzame samenleving, met oog voor de samenhang van de dimensies van duurzaamheid, de belangen van toekomstige generaties én de belangen van mensen elders op de wereld.

  Jan Pronk geldt als een van Nederlands meest aansprekende politici van de afgelopen decennia. In 1972 maakte Pronk deel uit van de commissie-Mansholt, die het rapport van de Club van Rome voor Nederland vertaalde. In twee kabinetten was hij minister voor Ontwikkelingssamenwerking (Den Uyl, Lubbers III). Premier Kok noemde hem ooit ‘Minister van het Nationale Geweten’. Daarnaast beklede Pronk diverse vooraanstaande functies, zoals adjunct-secretaris-generaal bij de UNCTAD, voorzitter van Vluchtelingen Organisatie Nederland en bijzonder VN-gezant voor Sudan. Tegenwoordig is hij onder anderen voorzitter van het Interkerkelijk Vredesberaad en de Society for International Development.

  Geplaatst in: Weblog

Meer in Weblog