NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Waarom eendenkuikens tellen nuttig is

  Wilde eend met kuikens
  Fotograaf: Dommelfoto

  De wilde eend in Nederland is de afgelopen tientallen jaren fors in aantal afgenomen. Sinds de jaren 90 is bijna 30% van de broedpopulatie verdwenen. Een duidelijke oorzaak voor die afname is er niet. Sinds 2016 onderzoekt bioloog Erik Kleyheeg van het Duitse Max Planck Instituut de achteruitgang om er achter te komen wat de oorzaak is van de afname. Onderzoek moet voorkomen dat de wilde eend ook op de Rode Lijst van SOVON terecht gaat komen.

  Te weinig kuikens overleven

  Vermoedelijk worden er te weinig kuikens uiteindelijk volwassen, kort gezegd: de kuikenoverleving is te laag. Via een 'citizen science' project vroeg Kleyheeg het brede publiek om mee te helpen om kuikens te tellen en het antwoord te vinden op de vraag: hoeveel eendenkuikens overleven de eerste twee maanden van hun leven? Gek genoeg is dit de eerste keer dat de kuikens van de meest algemene Nederlandse vogelsoort zo goed is bestudeerd.

  Kleyheeg presenteert zondag in Vroege Vogels de eerste resultaten van een jaar lang eendenkuikenonderzoek. Meer dan 1500 mensen doen tot nu toe mee aan dit 'citizen science' project. Iedereen kan zich nog aanmelden voor het volgend broedseizoen door hier te klikken.

  Eerste resultaten uit het onderzoek

  Berekeningen uit het broedseizoen van 2016 laten nu al zien dat het gemiddelde aantal kuikens per gezin afneemt naarmate het seizoen vordert. In 2016 bleek ook dat het weer invloed heeft op de kuikenoverleving. Eendenkuikens kunnen zichzelf nog niet goed warm houden en mogelijk zorgt regen en kou voor verhoogde sterfte. De gevaren die wilde eenden tegenkomen, blijken voor een deel af te hangen van de omgeving waarin ze leven. In de stad hebben ze bijvoorbeeld te maken met verkeer en onnatuurlijke waterkanten, terwijl ze op het platteland te maken krijgen met het maaien van weilanden en misschien roofdieren.

  Help de wilde eend een handje

  Vooral in stedelijk gebied is het vinden van broedgelegenheid soms een probleem voor wilde eenden. Als je een tuin hebt langs het water, laat dan een hoekje of strookje 'verruigen' in het voorjaar, zodat eenden een rustige schuilplaats hebben om te broeden. Of plaats een eendenkorf waar eenden veilig in kunnen broeden. En kun je niet wachten om de wilde eend een handje te helpen? Start dan nu met het maken van een speciale eendenpijp.

  Geplaatst in: Fragment Radio

Media