NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

  • Eerste broedende kraanvogels in Brabant en Limburg

    kraanvogels still 2

    Het gaat goed met de kraanvogels, langzaam maar zeker verspreidt de soort zich over het land. Dit jaar waren er voor het eerst broedgevallen in zowel de provincie Noord-Brabant als in Limburg. Het lijkt erop alsof de kraanvogels zich definitief daar hebben gevestigd, na twee broedpogingen in zowel de Groote Peel als de Mariapeel. 

    Nadat-ie honderden jaren weg is geweest uit Nederland, broeden hier sinds 2001 weer kraanvogels. Het Fochteloërveen in Drenthe is de belangrijkste broedplaats. Driekwart van de paren verblijft in Drenthe en Friesland, maar vanuit daar verspreiden ze zich over het land. Vorig jaar werden in totaal 22 broedparen geteld, dit jaar zelfs 32. Het uiteindelijke resultaat is wel teleurstellend: van de 32 paar kregen slechts 12 paar ook kuikens. Van de twintig getelde kuikens vlogen er uiteindelijk zeven uit. Dat heeft zo goed als zeker te maken met de droogte: daardoor was er weinig voedsel en waren de nest- en slaapplaatsen makkelijker bereikbaar voor roofdieren.

    Geplaatst in: Fragment Radio

Media