Elke zondag van 7 uur tot 10 uur op NPO Radio 1
Elke dinsdag om 19.20 uur op NPO2

 • Geen eerlijke verdeling kosten klimaatbeleid

  duurzaamheid windmolen zonnepanelen
  Bron: Pixabay

  De armste huishoudens betalen relatief het meeste aan het klimaatbeleid. Deze huishoudens zijn ruim vijf procent van hun inkomen kwijt, terwijl de rijkste tien procent van de Nederlanders slechts 1,5 procent van hun inkomen betaalt. Dat blijkt uit een nieuw rapport waarmee in kaart is gebracht hoeveel geld huishoudens uitgeven om ervoor te zorgen dat Nederland zich houdt aan het verdrag van Parijs.

  Onderzoek

  Onderzoeksbureau CE Delft berekende in opdracht van Milieudefensie wat de kosten en baten zijn van het milieubeleid. De rijkste tien procent van de Nederlandse belastingbetalers is jaarlijks 1334 euro kwijt. De armste tien procent betalen 372 euro aan de overheid. De overige 80 procent bestaat uit middeninkomens, zij betalen jaarlijks 633 euro.

  Energiebelasting

  Bij alle huishoudens bestaat driekwart van de kosten uit energiebelasting voor gas en elektra. Omdat de armste groep twaalf keer minder besteedbaar inkomen heeft dan de rijkste tien procent, zijn zij relatief het grootste deel van hun inkomen kwijt aan het klimaatbeleid.

  Subsidies

  Uit het rapport blijkt ook wie het meest profiteren van het klimaatbeleid, bijvoorbeeld via subsidies voor zonne- en windenergie. Van de 750 miljoen euro die de overheid jaarlijks uitgeeft aan deze subsidies komt tachtig procent terecht bij de Nederlanders met de hoogste inkomens. Twintig procent is voor de minst verdienende Nederlanders. Zij profiteren dus amper van de subsidies om te verduurzamen.

  Overigens profiteren bedrijven het allermeest van de subsidies. Zij ontvangen ruim twee miljard, waarvan zo'n anderhalf miljard voor het rendabel exploiteren van  vormen van hernieuwbare energie. Het grootste gedeelte van de subsidies wordt dus door bedrijven geïnvesteerd in zonne- en windenergie.

  Oplopende kosten 

  Het klimaatbeleid kost nu zo'n vijf miljard per jaar. Deze kosten zullen komende jaren sterk oplopen als er meer maatregelen komen om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Het rapport meldt dat vooral de laagste inkomensgroepen komende tijd dan ook een steeds groter deel van hun inkomen aan klimaatbeleid kwijt zijn. Bij een ongewijzigd beleid kan dit oplopen tot zo'n 17 procent in 2050.

  Eerlijkere verdeling

  Milieudefensie wil een debat over hoe de kosten van klimaatbeleid eerlijker verdeeld kunnen worden. Het onderzoeksrapport geeft verschillende opties voor een eerlijkere verdeling: de laagste inkomens zouden een korting op gas en elektra kunnen krijgen of meer betalen voor energie wanneer je er meer van afneemt.

  Bron: Nieuwsuur

  Geplaatst in: Nieuws