NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Geen ver- maar ontgroening

  akkerrand_01.jpg

  De vergroeningsmaatregelen die voortvloeien uit het Europese landbouwbeleid werken juist averechts. Dat zeggen de Werkgroep Grauwe Kiekendief en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Door de invulling die de Tweede Kamer er aan geeft dreigen akkerranden, waar nu soorten als grauwe kiekendief, velduil en korenwolf (hamster) van profiteren, te verdwijnen. Soorten die zeldzaam zijn en waar  Nederland een internationale verantwoordelijkheid voor heeft. In Groningen is de grauwe kiekendief zelfs door de aanleg van akkerranden voor uitsterven behoed.

  Volgens het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet 5% van het akkerareaal worden ingericht als 'ecologisch aandachtsgebied'. Per hectare krijgt een akkerbouwer daar méér groenpremie voor dan voor de ecologisch veel waardevollere akkerranden. Maar voor die 'vergroening' hoeft die boer minder te doen. De landbouwlobby heeft afgedwongen dat landbouwgewassen die stikstof binden (groenbemesters) ook mogen worden meegeteld als ecologisch aandachtsgebied. En die zijn juist weer van geen enkele waarden voor kiekendief en velduil.

  Grauwe kiekendief- fotograaf jansgoozen


  Velduil - fotograaf Gerard1

  Foto van akkerrand: meeney

  Geplaatst in: Fragment Radio

Media