NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Groeiende duinen

  KENNEMRERLAND_FINAL_frame_176

  Een gezond duingebied met veel biodiversiteit moet stuiven en in beweging blijven. Maar door onder andere konijnenziektes en klimaatverandering verdween de dynamiek in de duinen van Zuid-Kennemerland. Ze waren helemaal dichtgegroeid, en dat moest anders. In januari 2012 is daarom gestart met het project ‘Noordwest Natuurkern’ om de wind vrij spel te geven en zo de duinen weer te laten stuiven.

  Project ‘Noordwest-Natuurkern’

  In de zeereep tussen Bloemendaal aan Zee en IJmuiden zijn vijf windsleuven van 100 meter breed en 12 meter diep gemaakt. Hierdoor krijgen wind, zand en zout invloed op de achterliggende duinen. Ook verder duininwaarts is ingegrepen: vijf stukken duin zijn kaal gemaakt zodat ook daar de wind vrij spel heeft en het duinzand kan opnemen en verplaatsen. Met westenwind wordt nu kalkrijk zand vanaf het strand de duinen ingeblazen.

  Het kalkrijke zand zorgt dat er meer variatie in flora en fauna kan ontstaan. Door het stuivende zand zijn de duinen breder geworden, en dat is ook weer goed voor de veiligheid.

  Onderzoek zand en zout

  In de duinen van Zuid-Kennemerland wordt bijgehouden hoeveel zand (zandtransport) en zout (zoutspray) er het duingebied binnen waait. In het projectgebied staan 32 zoutvangers en 15 zandvangers. Vrijwilliger Gerard van Zijl houdt bij hoeveel zand en zout er in de vangers waait. De meetgegevens worden wekelijks ingevoerd voor een langlopend onderzoek. 

  Geplaatst in: Fragment TV

Media

Meer in Fragment TV