NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • IJsvogel broedt zich suf

  Plaatsing van een nestkast met camera
  Jeannette Parramore

  Sinds 2012 zit de ijsvogel flink in de lift. Er zijn niet alleen meer broedparen, ook het aantal legsels neemt toe. In de Gooi- en Vechtstreek hebben veel ijsvogels elk jaar maar liefst drie nesten en soms zelfs vier. Hoe komt dat? Nestkasten met een camera geven hopelijk het antwoord.

  Meerdere ijsvogelnesten in een broedseizoen

  De IJsvogelwerkgroep Gooi- en Vechtstreek constateert dat vanaf 2012 ijsvogels in één broedseizoen vaker broeden dan bekend was. Bekend uit de literatuur is dat ijsvogels tweemaal broeden en soms driemaal. Bij driemaal wordt dan genoemd dat het om 10% gaat. Uit de in het verleden verzamelde broedgegevens van de IJsvogelwerkgroep blijkt dat in onze regio ook het geval was. Sinds 2012 echter, is er een opvallende verandering zichtbaar. In de regio Gooi en Vechtstreek blijkt dat het aantal derde broedsels hier opvallend is gestegen. Het varieert nu vanaf 2012 tot heden tussen de 33% en 63%. Het vermoeden bestaat dat dit het gevolg kan zijn van klimaatverandering, de opwarming van de aarde. Ook bij andere vogels worden dergelijke veranderingen en aanpassingen zichtbaar. Bijvoorbeeld bij de bonte vliegenvangers die normaal eenmaal per jaar broeden, maar er komen nu ook tweede broedsels voor. Datzelfde is zichtbaar bij pimpelmezen.

  Broedgedrag van ijsvogels

  Jeller Harder van de IJsvogelwerkgroep wil nu, in samenwerking met Dr. Anouschka Hof van de Wageningen Universiteit, een onderzoek doen naar het broedgedrag van ijsvogels. Om hier meer zicht op te krijgen is het gewenst te weten wat zich op de broedlocatie van de vogels afspeelt. In het bijzonder: Wat gebeurt er in de nestkamer van ijsvogels? De beste methode om hier antwoorden op te krijgen is het plaatsen van een kleine camera in de nestkamer. Op die manier kan 24 uur per dag vastgelegd worden wat zich daar afspeelt. Dit zal gebeuren gedurende het hele broedseizoen. De camera’s worden zo geplaatst dat de ijsvogels hier geen last van zullen hebben.

  Vorig jaar filmde afgelopen Gert-Jan IJzerman deze parende ijsvogels. Het is alweer snel voorbij, maar het blijft een bijzonder moment:

  Omdat de video op YouTube staat is het van belang om de 'social media cookies' te accepteren via cookie-instellingen. Of bekijk het filmpje op YouTube.

  Geplaatst in: Fragment Radio

Media