NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Jaar van de Biodiversiteit

  Jaar_vd_Biodiversiteit.jpg

  De aarde krioelt van het leven. Bijna 2 miljoen dieren, planten, zwammen en micro-organismen bevolken onze planeet. Maar het aantal soorten neemt al jaren af en daarom hebben de VN 2010 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. De aftrap was afgelopen maandag in Berlijn. Donderdag 28 januari is de Nederlandse start, in het Leidse natuurhistorisch museum Naturalis. Tegelijkertijd wordt dan ook het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit geopend. Dit nieuwe topinstituut gaat het grootste deel van de Nederlandse natuurhistorische collecties van planten en dieren beheren, onderzoek doen en universitair onderwijs verzorgen en het publiek informeren over de biodiversiteit op aarde. Dragende kracht bij dit project is René Dekker, nu directeur collecties bij Naturalis.
   
  Willem Ferwerda is directeur van IUCN NL, de Nederlandse tak van ’s werelds grootste natuurbeschermingskoepel. Zijn organisatie zet zich al jaren in om het belang van biodiversiteit onder de aandacht te brengen. Zo sloot het IUCN zich onlangs aan bij de Coalitie Biodiversiteit 2010. Verder probeert Ferwerda met het ‘Business and Biodiversity Programme’ het begrip biodiversiteit te concretiseren voor bedrijven en bedrijfssectoren en de interactie met biodiversiteit te verduidelijken door gevolgen, risico’s en kansen in kaart te brengen.

  Biologen hebben tot nu toe meer dan 1,9 miljoen soorten beschreven, denk aan dieren, planten, zwammen en micro-organismen. Zeker is dat er veel meer soorten op aarde zijn. Biologen schatten dat het totale aantal soorten op aarde vier tot tien keer zo groot is als nu bekend is. En nog steeds worden nieuwe soorten ontdekt. Vooral in tropische regenwouden en op koraalriffen waar nog relatief weinig onderzoek is gedaan worden nog steeds veel nieuwe soorten verwacht.

  Biodiversiteit is de verscheidenheid van levensvormen op aarde. Met biodiversiteit wordt niet alleen de variatie aan soorten planten, dieren en micro-organismen bedoeld, maar ook de variatie tussen individuen binnen een soort en de variatie in ecosystemen. Helaas neemt de biodiversiteit jaar na jaar af. Steeds meer soorten sterven uit, waardoor het natuurlijk evenwicht op veel plaatsen verstoord wordt en hele ecosystemen dreigen te verdwijnen.

  Om de achteruitgang van biodiversiteit tegen te gaan is in 1992 door de Verenigde Naties het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) gesloten. Daaraan doen 168 landen actief mee. In 2005 hebben deze landen zich tot doel gesteld om in 2010 voor zover mogelijk een halt te roepen aan de snelheid waarmee biodiversiteit verloren gaat. De Verenigde Naties hebben 2010 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. In dit jaar zullen alle landen extra aandacht geven aan biodiversiteit en verslag uitbrengen over hun vorderingen in het behalen van de doelstellingen. Belangrijk moment is de VN conferentie in het Japanse Nagoya, later dit jaar. Daar zullen nieuwe afspraken worden gemaakt om de afname van de wereldwijde biodiversiteit te stoppen.

  Geplaatst in: Fragment Radio

Media