NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Korhoen: icoon van de Sallandse Heuvelrug

  korhoen optie 2

  De uitgestrekte heide van de Sallandse Heuvelrug is de enige plek in Nederland waar je het korhoen kunt vinden. De combinatie van heide en hoogveen is ideaal voor deze bijzondere vogel. Maar toch gaat het al jaren niet goed met de korhoenders.

  Verzuring

  Het korhoen heeft het zwaar in het gebied. Door gebrek aan voedsel worden de kuikens niet groot. De jongen leven van insecten, maar die zijn voor een groot deel verdwenen door de extreme verzuring van de hei. Dit is niet alleen een probleem voor het korhoen. Ook met andere soorten op de heide gaat het slechter. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten proberen met allerlei maatregelen de verzuring tegen te gaan.

  Een bijkomend probleem is dat korhoenders niet geherintroduceerd kunnen worden. Als er in een gebied geen korhoenders meer zijn, is het uitzetten van korhoenders kansloos. Er moet nog een lokale populatie aanwezig zijn.

  Import-korhoen

  Om ze niet te laten verdwijnen, worden er korhoenders uit het verre Zweden gehaald. De korhoenders worden na het vangen in speciale vangkooien zo snel mogelijk naar Nederland verplaatst. Vroege Vogels is erbij als de vogels worden uitgezet in hun nieuwe leefgebied.

  De zin van het importeren van deze korhoenders staat ter discussie. Tegenstanders vinden het veel moeite voor een actie met een laag slagingspercentage. Staatsbosbeheer en Provincie Overijssel vinden het een noodzakelijke actie om de korhoenders niet helemaal te laten verdwijnen uit Nederland. 

  Geplaatst in: Fragment TV

Media