Elke zondag van 7 uur tot 10 uur op NPO Radio 1
Elke dinsdag om 19.20 uur op NPO2

 • Marianne Thieme stelt houtsnipvragen

  Marianne_Thieme_foto_Thomas_Schlijper.jpg

  Ook de Partij voor de Dieren is onaangenaam getroffen door het houtsnip-onderwerp in de uitzending van De Wereld Draait Door. Fractievoorzitter Marianne Thieme heeft daar woensdag vragen over gesteld in de Tweede Kamer. Vooral omdat de laatste tijd meer dieronvriendelijke onderwerpen op tv zijn uitgezonden vindt de PvdD het een probleem.

  Dat betreft een kikkerbilletjesitem (ook DWDD) en seks met ezels van BNN. In alle gevallen gaat het om illegale of semi-illegale praktijken. Dat ze juist door de publieke omroep zijn uitgezonden verergert het probleem.

  Hieronder de letterlijke tekst van de Tweede Kamervragen:

  Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Onderwijs, Cultuur &Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken over het promoten van het bereiden van houtsnippen voor consumptie.

  1.      Kent u de uitzending van DWDD d.d. 20 november 2012, waarin houtsnippen werden bereid en opgegeten, en hoe beoordeelt u dit?

  2.      Kunt u bevestigen dat de houtsnip in Nederland een inheems beschermde soort is en dat het bejagen, in bezit hebben of verhandelen van deze soort verboden is?

  3.      Kunt u uiteenzetten hoe de koks aan de twee gedode houtsnippen zijn gekomen? Bent u bereid te onderzoeken of de beide koks de Flora- en Faunawet hebben overtreden, gelet op het feit dat ze in de uitzending zelf meerdere malen zeggen illegaal houtsnippen te hebben verkregen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

  4.      Deelt u de mening dat uit de uitzending blijkt dat de publieke omroep de illegale jacht op houtsnippen in de hand werkt door het eten van houtsnippen aan te prijzen en te promoten, door Nederlandse restaurants aan te moedigen houtsnippen vaker te serveren en door te beweren dat “jagers die een eigen jachtterrein hebben mogen ze schieten of weggeven” terwijl het vangen en bejagen van houtsnippen in Nederland verboden is? Zo ja, bent u bereid om de promotie van de consumptie van houtsnippen in Nederland te verbieden om zo de receptwerking voor illegale jacht tegen te gaan dan wel te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

  5.      Deelt u de mening dat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen houtsnippen die in Nederland illegaal geschoten worden en houtsnippen die in het buitenland legaal bejaagd zijn en dat het systeem van registratie zeer fraudegevoelig is? Zo ja, bent u bereid een wettelijk verbod in te stellen op de import en verkoop van houtsnippen in Nederland? Zo nee, kunt u gedetailleerd uiteenzetten hoe precies onderscheid gemaakt kan worden, of dit gebeurt middels een sluitend registratiesysteem en hoe fraude binnen dit systeem kan worden uitgesloten?

  6.      Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat de publieke omroep  met grote regelmaat  illegale praktijken met dieren promoot, zoals seks met ezels[1], het bereiden van kikkerbillen[2] en houtsnippen[3]? Zo ja, bent u bereid de publieke omroep hierop aan te spreken en op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

  7.      Kunt u toelichten op welke schaal houtsnippen binnen Europa worden gedood en verhandeld voor humane consumptie en hoe vaak houtsnippen in Nederland worden ingevoerd voor humane consumptie? Zo ja, hoe beoordeelt u dit? Zo nee, waarom niet?

  8.      Bent u bereid onderzoek te doen naar de schaal waarop houtsnippen binnen Europa worden gedood en verhandeld voor humane consumptie en hoe vaak houtsnippen in Nederland hiervoor worden ingevoerd en daarbij aandacht te besteden aan de effecten op de instandhouding van de soort, gelet op de beschermde status van de houtsnip, de mogelijk teruglopende aantallen[4] en de grote kennisleemtes inzake voorkomen en verspreiding? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

  [1] Uitzending van Spuiten en slikken (BNN) d.d. 08 juli 2012
  [2] Uitzending De Wereld Draait Door d.d. 2 oktober 2012
  [3] Uitzending De Wereld Draait Door d.d. 20 november 2012
  [4] http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/90/tab/Aantal

  Foto Marianne Thieme gemaakt door Thomas Schlijper

  Geplaatst in: Nieuws

Media

Meer in Nieuws