NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Natuur zucht onder stikstofdeken

  Kolencentrale_08.jpg

  De Nederlandse natuur wordt voortdurend belast met stikstof. Belangrijkste bronnen hiervoor zijn de intensieve veehouderij, kolencentrales en het verkeer. Stikstof zorgt voor teveel voeding, waardoor bepaalde planten sneller groeien en andere weggedrukt worden. Dit tast de biodiversiteit ernstig aan.

  PAS

  Om de uitstoot aan stikstof te beteugelen is sinds juli 2015 het PAS actief. Dit Programma Aanpak Stikstof moet de balans tussen uitbreidingen van landbouwbedrijven en de natuurbelasting in evenwicht brengen door natuurherstel. Robuustere natuur zou de extra uitstoot aan stikstof moeten kunnen opvangen. Maar vaak is het effect van de maatregelen nog niet zichtbaar en worden de vergunningen voor extra stallen of de aanleg van een nieuwe weg toch al verstrekt. Daarmee neem je in feite een hypotheek op de toekomst zegt Johan Vollenbroek van de milieu-organisatie MOB. 

  Europees Hof

  MOB heeft beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het huidige PAS. En de Raad van State heeft het voorgelegd aan het Europese Hof, omdat de regeling getoetst moet worden aan de Habitat-richtlijn. Woensdag 7 november doet het Europees Hof uitspraak en die kan grote gevolgen hebben voor de duizenden vergunningen aan boerenbedrijven die de afgelopen jaren verstrekt zijn. En ook de geplande aanleg van wegen kan mogelijk straks niet doorgaan. 

  Update: de uitspraak

  De uitspraak van het hof: Het Nederlandse stikstofbeleid rond vergunningen voor agrarische bedrijven bij natuurgebieden moet aan strikte voorwaarden voldoen. Johan Vollenbroek gaf een reactie  over de uitspraak.

  Geplaatst in: Fragment Radio

Media