NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Natuurorganisaties teleurgesteld over inpassingsplan Blankenburgtunnel

  snelweg_22.jpg

  Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn teleurgesteld over het inpassingsproces voor de Blankenburgtunnel  bij Rotterdam. Hoewel beide organisaties tegen de komst van de Blankenburgtunnel zijn, hebben zij toch de bereidheid uitgesproken om mee te denken of het onmogelijke mogelijk gemaakt zou kunnen worden; namelijk een zorgvuldige inpassing van deze zesbaansweg in het kwetsbare landschap van Midden-Delfland.
   
  Kwaliteitsimpuls
  De natuur- en milieuorganisaties hebben het afgelopen halfjaar gepleit voor een integrale aanpak, gericht op Midden-Delfland. Een groots infraproject als de Blankenburgtunnel dient gepaard te gaan met een even grootse kwaliteitsimpuls voor het hele gebied tussen de A20, Nieuwe Waterweg, Vlaardingen en Maassluis.

  Totaalpakket
  Dit signaal is helaas niet opgepikt. De inpassingsmaatregelen zijn beperkt door de op dit moment beschikbare 25 miljoen euro, terwijl een ruimere financiering nodig is om recht te doen aan de kwaliteiten van het gebied waar de wegverbinding moet komen. Kortom, een gemiste kans. Op tal van andere plaatsen in het land wordt wel gewerkt aan zo’n totaalpakket aan maatregelen, terwijl juist in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag de leefbaarheid en het landschap het meest onder druk staan.

  Behoud en verbetering
  De organisaties zien dan ook geen perspectief om deel te nemen aan het vervolgproces van de inpassing, zolang niet gekozen wordt voor behoud en verbetering van het bedreigde landschap. De provincie Zuid-Holland zou het voortouw daartoe moeten nemen, aldus Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.

  Bron: Natuurmonumenten

  Geplaatst in: Nieuws

Meer in Nieuws