NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Nieuwe tip om CO2-uitstoot te beperken

  groot_dooiermos_van_Luc_De_Wit.jpg

  Mossen en korstmossen zijn vaak ongewenste gasten. Ze groeien in het gazon, tussen de klinkers, op de muren, op het dak…. Onderzoekers van het Max Planck Instituut ontdekten echter dat deze organismen echte CO2-reservoirs zijn. Ze laten staan, kan dus een bijdrage leveren aan het stoppen van de toename van CO2 in onze atmosfeer.

  Mossen en algen
  De rol die bossen en oceanen spelen bij klimaatverandering werd in het verleden reeds uitvoerig onderzocht. Maar over de invloed van mossen, korstmossen en algen in dit proces, is veel minder bekend. Om achter de rol van deze organismen in de klimaatswijziging te komen, zetten chemici van het Max Planck Instituut in Mainz een uitvoerige studie op in samenwerking met biologen en geologen. Hun bevindingen waren op zijn minst verrassend: algen, mossen en lichenen of korstmossen zijn verantwoordelijk voor de opname van ongeveer 14 miljard ton CO2 en 50 miljoen ton stikstof (N) per jaar. Dat deze organismen verantwoordelijk zijn voor de helft van de natuurlijke stikstoffixatie op aarde en evenveel CO2 opnemen dan dat er jaarlijks vrijkomt door verbranding van biomassa is nieuw.

  Klimaat
  Deze ontdekking kan een nieuw licht werpen op klimaatsvoorspellingen, waarbij tot hiertoe geen rekening gehouden werd met deze begroeiing. Aangezien mossen, algen en lichenen ongeveer 30% van het aardoppervlak innemen, is het verbazend dat het belang van deze organismen zo lang werd onderschat.

  Stikstof
  Naast daken, bomen en muren, worden deze drie levensvormen op heel uiteenlopende plaatsen en oppervlakken gevonden. Ze behoren tot de oudste levende wezens van onze planeet en groeien ook op kliffen en op de bodem in drogere regio’s. Opmerkelijk is ook het feit dat ze aanzienlijke hoeveelheden stikstof fixeren en er voor zorgen dat deze opneembaar zijn voor andere organismen via de bodem. Op voedselarme grond zijn ze dus van groot belang voor de rest van de vegetatie.

  Bron: natuurbericht.nl
  Foto: Luc De Wit

  Geplaatst in: Nieuws