NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Omstreden zandwinning in het IJsselmeer

  IJsselmeer_EelcovanRoden.jpg
  IJsselmeer. Fotograaf: EelcovanRoden

  Plan na plan wordt voor het IJsselmeer gelanceerd alsof het een lege plek op de kaart is, waar alles kan. Zo wil zandwinbedrijf Smals een werkeiland met een fabriek bouwen en van daaruit dertig jaar lang een oppervlak van ruim 200 hectare tot zestig meter diepte afgraven. It Fryske Gea stoort zich dan ook aan de onverschilligheid waarmee met dit gebied wordt omgegaan.

  Het IJsselmeer heeft een enorme waarde voor natuur en voor de mensen die er wonen en recreëren. It Fryske Gea heeft dan ook bezwaar tegen de plannen voor een industriezandwinning in het IJsselmeer voor de kust van Gaasterland. Een natuurgebied waar Vroege Vogels TV in april 2018 nog een hele uitzending aan gewijd heeft. Ook spraken wij in de radio-uitzending met Chris Bakker van natuurorganisatie It Fryske Gea, luister het terug.

  Nadelen van deze zandwinning:

  • Met de gekozen locatie verdwijnt het zicht op de open horizon. De hoge werkgebouwen zijn dominant aanwezig in het vlakke landschap.
  • Voor de natuur kan het schadelijk zijn voor de watervogels die hier nu nog voedsel zoeken.
  • Er kan erosie optreden bij de waardevolle vogeleilanden van het natuurgebied de Steile Bank dat aan de kust van Gaasterland ligt.
  • Bovendien liet drinkwaterbedrijf PWN weten zich zorgen te maken over de gevolgen voor de drinkwaterkwaliteit.


  Plek in het IJsselmeer ongewenst

  It Fryske Gea noemt de gekozen locatie ongelukkig én opmerkelijk. Zelfs het beheerplan Natura2000 IJsselmeergebied geeft aan dat op deze plek zandwinning ongewenst is. In de oorspronkelijke aanvraag voor de vergunning is uitgegaan van een winningslocatie dicht tegen de vaargeul bij Lemmer, en naast het buitendijkse windmolenpark.

  De aantasting van natuur- en belevingswaarden op deze plek is veel geringer. Natuurmonumenten diende begin dit jaar een zienswijze in tegen het huidige plan. De Provincie Fryslân heeft laten weten de bezwaren naast zich neer te leggen.

  Petitie

  Gezamenlijk zijn meerdere organisaties een petitie gestart om de gemeente De Fryske Marren op te roepen de natuurbestemming van het IJsselmeer niet te wijzigen. Het plan gaat volledig voorbij aan de kernwaarden van het IJsselmeer: stilte, openheid, leegte en duisternis.

  Geplaatst in: Actie