NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Oplossingen voor het landschap

  landschap
  Fotograaf: leenkuiper

  Het traditionele Nederlandse landschap is de laatste jaren sterk onder druk komen te staan. Windmolens, zonneparken, de energietransitie doet zich nadrukkelijk gelden op het platteland. Tegelijkertijd vraagt de burger om meer natuur en recreatiemogelijkheden en zijn er steeds meer boerenbedrijven die stoppen bij gebrek aan een opvolger. 

  Boerenslimheid

  Om al deze ontwikkelingen op een positieve manier met elkaar te verbinden, hebben Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman een prijsvraag uitgeschreven. Onder de titel Brood en Spelen vragen ze terreineigenaren samen met ontwerpers om tot vernieuwende ideeën te komen. Met het aan elkaar koppelen van die twee partijen hopen de initiatiefnemers van de prijsvraag Brood en Spelen op het bundelen van ondernemerszin, ‘boerenslimheid’ en ontwerpkracht, want daar schuilt een enorme potentie in.

  Zandgronden

  Gekozen is voor de zandgronden van Zuid- en Oost-Nederland als locatie van de prijsvraag. Volgens de organisatoren van de prijsvraag speelt de discussie over het platteland zich het nadrukkelijkst. Want hoe combineer je de zorg voor een gezonde leefomgeving en het behoud van het cultuurlandschap; de verduurzaming van de voedselketen; de ontwikkeling van nieuwe (agrarische) bedrijvigheid en van nieuwe functies voor oude stallen; het inspelen op de vergrijzing; investeren in leefbaarheid en nieuwe sociale samenwerking als coöperaties. 

  Geplaatst in: Fragment Radio

Media