NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

  • Oproep voor duurzaam bodembeheer

    IMG_5497.JPG

    De kwaliteit van de landbouwbodem neemt structureel af. Steeds meer akkerbouwers gaan daarom over tot diepploegen. Tot zo’n 1,5 meter diep keren ze de grond en halen ze lichtere, beter bewerkbare grond naar boven: een drastische en slechts tijdelijke oplossing.

    Als een boer zorgvuldig met zijn bodem omgaat, biedt dat de meeste kans op een goede bodemstructuur, stabiele opbrengsten en voldoende waterbergend vermogen. Maar uiit de praktijk blijkt echter dat er steeds meer van de bodem geëist wordt. Boeren zijn genoodzaakt tot het telen van gewassen die financieel het meest aantrekkelijk zijn en dat is vaak schadelijk voor de bodemstructuur. Volgens onderzoekers van het Louis Bolkinstituut is onze hoogproductieve landbouwbodem in gevaar. 

    Geplaatst in: Fragment Radio

Media